علم فیزیک اسلامی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Nov-2012
 

فروغی بسطامی:

خوش آن که حلقه

‌های سر زلف واکنی
دیوانگان سلسله‌ات را رها کنی
کار جنون ما به تماشا کشیده است
یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی

از زمانیکه خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر ویار اسلامی کردن علوم را کرد؛ روزی نیست که یکی از دیوانگان بارگاهش حرفهای جنون آمیزی نزند. برای نمونه در اینجا و اینجا.

خبر جدید، حاج آقا دکتر، از نوع پزشک آمریکا دانشگاه رفته، علی

‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی خدایگان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته:

"در گذشته معتقد بودم فیزیک اسلامی و غیر اسلامی ندارد، اما همان دوران بر این باور بودم که علوم، اسلامی و غیر اسلامی دارد اما الان بر این اعتقاد هستم فیزیک نیز اسلامی و غیر اسلامی دارد."

به عبارت دیگر؛ معادله های علم فیزیک، مثلاً فرمول مشهور انیشتین، معادل بودن جرم با انرژی، "اسلامی و غیر اسلامی" دارد.

کار جنون اینان به تماشا کشیده است.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fesenjoon2

Of course MRX

by Fesenjoon2 on

If need be, Muslims will pull a Hadith or Quranic verse out of their rear end, to supposedly prove that Physics is wrong.

Hasan Abbasi has already done that. In one of his speeches, in his supposed critique of the TV series "Fringe" (!), he attacked Hugh Everett's Many (Parallel) Worlds interpretation of Quantum Physics, saying the theory is wrong because it's an attempt by Zionists to secularize Physics and erase God from the big picture!

We not need go any far though. Just ask Demo here what he thinks of NASA and Apollo and Mars Projects, and Astronomy in general. It's a recurring pattern: the more people claim to know God, the more threatened they feel by science.


MRX

it is interesting

by MRX on

so is he saying there are different formula's in physics that no one is aware off except these guys AKA islamo facists? it's amazing every day we learn some thing new from these guys.


Demo

Jews and not Nazis

by Demo on

Unlike 'Masih-Isa Son of Meriam', i.e. 'Jesus Christ,' who himself was a Jew but utterly resented everything about the religion's practices of his time, many of the muslims' religious leaders, specially Mollahs, are envy of Jewish Rabiis and do everything possible to supersede them!

 


Fesenjoon2

I swear everything these people do reminds me of the Nazis

by Fesenjoon2 on

Remember the "Jewish Physics" crap that was prevalent in post WW1 Germany?


Demo

جنون رئیس دانشگاه صنعتی شریف!

Demo


 


جنون دیگر در کشور بصورت مرضی مزمن در میان خبرگان! و تُخمیگان! و نخبگان! و معظمان! در آمده است و اینهم نمونه دیگری از آن:
"بزرگترین آرزوی رئیس دانشگاه شریف
روستا آزاد با اشاره به سوالی که از وی در خصوص بزرگترین آرزوهایش در هفته هوافضا پرسیده شد، خاطر نشان کرد: در پاسخ به این پرسش پاسخ دادم که از بزرگترین آرزوهای من برگزاری نماز جماعت در یکی از کرات آسمانی است. در این آرزو هم توسعه فناوری هست و هم توسعه معنویات"
.
//www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=...
بطور یقین رئیس دانشگاهی که دارای دانشکده هوا فضا هم هست - از شرایط موجود در کرات دیگر آگاهی دارد. انشالله که در صورت برآورده شدن آرزوی دکتر رضا روستا – ایشان به امامت جمعه آن کره نیز برگزیده شوند تا بتوانند ملت شریف و غیور! را بیشتر از شرایط محل اقامت خود آگاه سازند!!!
تسلیت به ملت شریف وغیور!  


Anonymous Observer

Yes, indeed. It's from the same book of science

by Anonymous Observer on

that says a man whose hands and legs are cut off--and should have bled to death in 15 minutes--can grab a bucket of water by his teeth and ride a horse for two hours.  


Fesenjoon2

Oh yes, heard of that one

by Fesenjoon2 on

They are short of wining a Nobel prize in Physics:

//iranian.com/main/blog/fesenjoon2/iran-country-fools