لباس منافی عفت نیکی کریمی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Oct-2012
 

پیشتر بارها در باره یورش مسلمین ارزشی به بانوان هنرپیشه ایران مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

چند روز پیش هم در باره بانو نیکی کریمی که مورد هدف قرار گرفته اند چند سطری تقدیم شد، در اینجا.

خبر جدید:

اعلام موجودیت جنبش مقابله با عریانگری در سینمای ایران

"احتمال تجمع دانشجویان در اعتراض به پوشش زننده یک بازیگر.

حضور بازیگر با سابقه ایرانی، خانم نیکی کریمی با پوششی منافی عفت و عزت زن ایرانی، در کشوری که با ناسیونالیسم کور عربی، یک پایگاه ایرانی ستیزی در منطقه به شمار می رود و در مساله مناقشه در مورد نام خلیج همیشه فارس، همچنین چند مورد دیگر، آسیب هایی را به تمامیت ارضی و ملی ایران اسلامی وارد ساخته، بی شک هم صدایی با دشمنان تمدن ایرانی و نظام جمهوری اسلامی ایران است…."

ویدیو ضمیمه شده در بالا از مصاحبه بانو کریمی بعنوان داور در جشنواره فیلم ابوظبی است که مورد اشارۀ حضرات ارزشی میباشد.

سئوال:

کجای پوشش بانو کریمی "منافی عفت" است و "عریانگری

ستیز با هنر، زن، افتخار آفرینی ایرانیان و هر آنچه زیباست تاکی؟

آیا زمان اعلام موجودیت جنبش مقابله با تقدس زشتی، پلشتی و ددمنشی نشده؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred