هنر آشپزی علی شریعتی + ویدیو


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Oct-2012
 

درست است که صنف روحانیون قدرت را در دست دارند و مسئول همۀ فجایع تحمیل شده در ۳۴ سال  حاکمیت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، ولیکن بسیار بعید میباشد که آنان بدون وجود شارلاتان علی شریعتی و آش دهنسوز تئوری فاشیستی "امامت" او میتوانستند قدرت را قبضه کنند.

اگر مسخ کردن تعداد زیادی از  جوانان ناراضی ایران توسط شارلاتان علی شریعتی نمیبود که در به ثمر رساندن انقلاب و بعداً در کارگزاری برای صنف روحانیون خدمت کرده اند، امروز ایران و ایرانی گرفتار این حال و روز نبود.

به عبارت دیگر؛ شارلاتان علی شریعتی "جامعه شناس" همان نقشی را برای نظام نکبت ایرانی کُش و ایران ویران کُن بازی کرد که میشل عفلق "جامعه شناس"  برای حزب فاشیست بعث  که بعد از صدام حسین، این روزها دارد نفس های آخر در سوریۀ آل اسد را میکشد.

سئوال:

آیا زمان آن نرسیده که  شارلاتان علی شریعتی در همان ردیفی قرار داده شود که میشل عفلق قرار دارد؟ 

تبریک

 

 

پ.ن. بخش اول ویدیو در اینجا


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
IranFirst

علی شریعتی در باب امام علی

IranFirst


One Charlatan Ali defending another savage Charlatan Ali

https://www.youtube.com/watch?v=-6_Hf2Dyhk8&featur...


vildemose

The paranoid,

by vildemose on

The paranoid, oghdehi, and misguided  Shariati's of  today are the nuke-firsters that are willing to go to a devastating war than to abandon their folly of getting their hands on a few nukes. Shariati's legacy to this day keeps causing us horrific destruction and damage now will continue to do so into the future.

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


nozarmahallati

Shariati=cancerous cell

by nozarmahallati on

and cancer of terminal variety.


MRX

Good one

by MRX on

Love the way this charlatan shariati is being exposed for the fraud that he was. keep up the good work fred.