ایرانیان بمیرند


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Oct-2012
 

با وارد شدن تحریم ها به فاز گزنده که تحمیل شده به ایران و ایرانی از سوی نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره میباشد و آغاز ته کشیدن درآمدهای کلان غیر مشروع؛ به یکباره بی تابی برای بیماران ایران بر نازنینانی غلبه کرده که پیشتر در سکوت مطلق که علامت رضایت میباشد بوده اند.

محض اطلاع این تازه نگران شدگان خبر زیر در کنار این اطلاع که در طول هشت سال گذشته درآمد از فروش نفت خام از جمع کل درآمد از این راه از بدو کشف آن در ایران به مراتب بیشتر بوده تقدیم میشود.

غضنفر میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران:

"کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌های کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران است.

کف استانداردهای بین‌المللی به ازای هر تخت بیمارستانی در ۲۴ ساعت ۲ پرستار است، در حال حاضر در بیمارستان‌های ایران نیم نفر پرستار به ازای هر تخت است.

بنا بر آمارها، به دلیل حقوق کم و شرایط تبعیض‌آمیز روزانه ۴۰ پرستار از ایران خارج می‌شوند.

صدیقه سالمی، دبیر شورای عالی نظام پرستاری:

بیشتر پرستاران ایرانی به آمریکا، کانادا و استرالیا رفته‌اند و در آنجا حقوقی به مراتب بالاتر از ایران دریافت می‌کنند. متوسط حقوق پرستار در ایران حدود ۵۰۰ هزار تومان است، پرستاران اما در کشورهای یادشده حداقل ۳ تا ۵ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند."

به عبارت دیگر؛ پولی برای لازم ترین بخش جامعه وجود نداشته ولیکن به عنوان نمونه، پول زیادی برای تسلیحات هسته ای، ساختن هزاران هزار خانه مجانی در آمریکای جنوبی، اسلحه و پول برای زندگی و تفریح هزاران تروریست نصرالله خیکی و قلچماق های حماس و .... موجود بوده.

سئوال:

آیا نباید اول از هر چیز ۳۴ سال تحریم ملت ایران توسط نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن را محکوم کرد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

  محض اطلاع

vildemose


 

محض اطلاع این تازه نگران شدگان خبر زیر در کنار این اطلاع که در طول هشت سال گذشته درآمد از فروش نفت خام از جمع کل درآمد از این را از بدو کشف آن در ایران به uمراتب بیشتر بوده تقدیم میشود.

The oil revneue received by the mullahs has been higher in the past eight years than all the oil income combined since discovery of oil in 1920's. And the country is in much worse shape than it ever has been in the past 50 years.

This is mind-boggling. Where did all this money go?? The state of general public health is worse than it ever was before the revolution. Many of the old disease before the Shah took over are coming back to Iran...This is pure evil that has befallen on this nation and as long the mullahs are in power Iranians continue to suffer.

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


omeedvar

Medical situation of Iran before and after the revolution

by omeedvar on

Before the revolution, Iran had enough physicians and nurses, so   many infectious diseases were getting under control. Businessmen, and technologists from Phillipine, Korea, Europe and other Western countries came to Iran to work, and make money. After the revolution and during the war the government imported physicians and nurses from India and Phillipine, because some of our medical personnel left the country, and many of our medical personnel were sent to the war zones to take care of the wounded.

I met some of these imported medical personel. For instance, an Indian couple were working in a medical clinic in tehran, and the only Farsi words they knew was "chieh, chetteh?". While the patient was talking, they would randomly write a prescription for penecilin or IV serum. They were each paid $2000/month for two years. They told me they came to Iran to save money to go to the USA.

Since the revolutio, the population of Iran has doubled. Therefor, the shortage of medical personnel is obvious.