کوهنورد گوزو

Fred
by Fred
21-Oct-2012
 

تصور بفرمایید که کشوری با انواع و اقسام محصولات و منابع سرشار طبیعی که خریداران بسیار در جهان دارد و از آن مهمتر، شهروندانی که بدلیل هوش، ذکاوت، خلاقیت و کار آفرینی در جوامع آزاد بسیار موفق میباشند گیرتان افتاده.

پس از ۳۴ سال وحشیگری، سرشاخ شدن با همه و ندانم کاری "اقتصاد مال خر است" اوضاع را به آنجا رسانده اید که دیگر انکار فایده ندارد. چاره چیست؟

اگر از کارگزاران نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره هستید، پاسخ بسیار ساده است.

با بکارگیری تکنولوژی کفار یک انیمیشن در سطح بچه مدرسه ای ها از سخنان خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر درست میکنید که همه "مشکلات" را میگذارد پای بهای پیشرفت و صعود به قلۀ پیروزی.

آی زکی!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred