مصاحبه با حسین امانت، معمار برج شهیاد (آزادی) تهران


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
18-Oct-2012
 

صاحبه علیرضا میبدی با حسین امانت، معمار برج شهیاد که پس از انقلاب ۵۷ به برج آزادی معروف گردید. برج آزادی در ایران، نمونه‌ای از نماد و نشانه‌های شهری است که معماری شاخص آن، تلفیق طاق‌های معماری پیش از اسلام (دوره هخامنشیان و ساسانیان) و پس از اسلام و تبدیل آن به نمادی زیبا به لحاظ معماری است. در این طرح، معمار حتی به جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نما دقت وافری مبذول داشته تا در نهایت جز جز اجزا به کل واحدی بدل گردند. حسین امانت بر این باور است که دلیل محبوبیت و اینکه این برج به یکی از نمادهای شهر تهران تبدیل شده، اینست که در طراحی و ساخت آن از فرهنگ ایران کمک و ایده گرفته شده است.

به گفته او هر اثری که به آب و خاک این مرز بوم مربوط باشد و بین ما ایرانیان مشترک باشد، با مردم ارتباط برقرار خواهد کرد. او طرح این برج را به عنوان پروژه فارغ التحصلی خود ارائه کرده است.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Rassoul

این اثر جاودانی و بی نظیر

Rassoul


برج آزادی یکی از بزرگترین افتخارات مملکت ما بوده و خواهد
بود ، مضافا
اینکه طراح آن یک جوان ایرانی 24 ساله بوده است و انتخاب محل
استقرار آن نیز بسیار هوشمندانه در مهم ترین ورودی پایتخت به انجام رسیده.من شخصا
در برخی شهر های خارج که رفته ام و یا عکسی از سمبل شهر ها دیده ام ، هیچیک به
زیبایی و شکوه برج شهیاد سابق نمی باشد که با کمال تا
سف در سال های اخیر ملاحظه میشود کوشش بسیارزیادی در جهت بی اعتنا یی و به نوعی کنار گذاشتن این اثر ماندگار و استثنایی به عمل
می آید.البته بنظر اینجانب نمی بایستی اینگونه آثار را به نام اشخاص یا دوره ای
خاص ملقب نمود زیرا آن ها به همه دوره ها و نسل های بعدی نیز تعلق خواهند داشت، و
البته نام گذاری هیچ گاه اصل کیفیت اثر را کم رنگ نمی کند نام نهادن بر ساختمانها
و بناهای مهم به نام بزرگان و روسای جمهور و یا شاهان در همه جا مرسوم می باشد که
یک نمونه گویای آن نام گذاری فرودگاه بین المللی جان کندی در شهر نیویورک است و
البته در خود ایران پس از انقلاب هیچ کوی و برزنی از این موضوع بی نصیب نمانده است.

برج آزادی می بایستی بعنوان سمبل شهر تهران باقی
بماند.وگرچه کوشش میشود که برج میلاد ( که یرای گرم کردن بساط آن از سرو یستنی با
پودر طلا گرفته تا اجرای انواع کنسرت های موسیقی در آن و سایر ابزار تبلیغاتی ) را
جایگزین آن نمایند ولی در برج میلاد سمبل یا نشانه معنی داری از ایران و یا تهران
مشاهده نمی شود ومشابه آن در شهر های دیگر دنیا وجود دارد که یک نمونه آن در شهر
تورنتوی کانادا می باشد.محل قرار گرفتن برج میلاد هم هیچ مفهوم خاصی را تداعی نمی
کند. 


Rassoul

این اثر جاودانی و بی نظیر

Rassoul


برج آزادی یکی از بزرگترین افتخارات مملکت ما بوده و خواهد
بود ، مضافا
اینکه طراح آن یک جوان ایرانی 24 ساله بوده است و انتخاب محل
استقرار آن نیز بسیار هوشمندانه در مهم ترین ورودی پایتخت به انجام رسیده.من شخصا
در برخی شهر های خارج که رفته ام و یا عکسی از سمبل شهر ها دیده ام ، هیچیک به
زیبایی و شکوه برج شهیاد سابق نمی باشد که با کمال تا
سف در سال های اخیر ملاحظه میشود کوشش بسیارزیادی در جهت بی اعتنا یی و به نوعی کنار گذاشتن این اثر ماندگار و استثنایی به عمل
می آید.البته بنظر اینجانب نمی بایستی اینگونه آثار را به نام اشخاص یا دوره ای
خاص ملقب نمود زیرا آن ها به همه دوره ها و نسل های بعدی نیز تعلق خواهند داشت، و
البته نام گذاری هیچ گاه اصل کیفیت اثر را کم رنگ نمی کند نام نهادن بر ساختمانها
و بناهای مهم به نام بزرگان و روسای جمهور و یا شاهان در همه جا مرسوم می باشد که
یک نمونه گویای آن نام گذاری فرودگاه بین المللی جان کندی در شهر نیویورک است و
البته در خود ایران پس از انقلاب هیچ کوی و برزنی از این موضوع بی نصیب نمانده است.

برج آزادی می بایستی بعنوان سمبل شهر تهران باقی
بماند.وگرچه کوشش میشود که برج میلاد ( که یرای گرم کردن بساط آن از سرو یستنی با
پودر طلا گرفته تا اجرای انواع کنسرت های موسیقی در آن و سایر ابزار تبلیغاتی ) را
جایگزین آن نمایند ولی در برج میلاد سمبل یا نشانه معنی داری از ایران و یا تهران
مشاهده نمی شود ومشابه آن در شهر های دیگر دنیا وجود دارد که یک نمونه آن در شهر
تورنتوی کانادا می باشد.محل قرار گرفتن برج میلاد هم هیچ مفهوم خاصی را تداعی نمی
کند. 


nozarmahallati

You'd have to be an utter moron not to like

by nozarmahallati on

You'd have to be an utter moron not to like the beautiful and timeless structure designed by Amanat just because the name chosen for it was Shahyad during the previous regime.

Additionally, poster called "fate", (fati would have been more apt) each and every one of the bastards involved with the current Islamic regime is orders of magnitude more "kaseef" & "razl" than any of the Pahlavi clan.

What do YOU and the rest of Islamic dastmalkeshs have to show for the past 34 years?  Borje Milad designed and built by foreigners?

 


Nader Vanaki

حسین امانت

Nader Vanaki


در تاریخ ماندگار شده و خوشا به نسل های بعدی معماران ایران که از این ویدیو استفاده می کنن.  از دیدن و شنیدن صحبتهای امانت فقط زیبایی می بینم در این انسان.  درود بر این افتخار ملّی.

default

.

by fate on

 

 

میبدی و امثال او بیش از سه ده هستش که شیکر زیادی از خاطرات "دست‌چین"
شده‌شون تناول میفرمایند. هرچی‌ که ساخته میشد یا به اسم این شاه بود، یا
اون شهبانو، یا اون یکی‌ شاهزاده، یا اون‌یکی‌ شاهدخت و کوفت و زهرمار؛
انگار که تمام مملکت توی قباله خانواده کثیف، رذل و تمامی‌خواه پهلوی بودش.