نسرین ستوده؛ زنده بمان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-Oct-2012
 

پیشتر بارها دربارۀ بانو نسرین ستوده لنگرودی، وکیل دادگستری، فعال اجتماعی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که همچو دیگر همکارانش در اسارت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

خبر جدید:

"نسرین ستوده، که از ۲۶ ماه پیش در زندان اوین به سر می برد، از روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

آن طور که همسر او (رضا خندان) میگوید اعتصاب غذای خانم ستوده در اعتراض به محرومیت او از ملاقات حضوری با فرزندانش از سه ماه پیش، تغيير روز ملاقات و قطع تلفن های بند است."

در طول ٣۴ سال حاکمیت نکبت مسلمین بر ایران و ایرانی، نتنها اصلاح ناپذیری و توحش رژیم دینی به اثبات رسیده، سادیسم زن ستیزی و ایرانی آزاری مسلمین حاکم هم دیگر راز سر به مُهری نمیباشد.

آهای سادیسمی ها؛ در کنار دیگر ظلم های روزانه به ایرانیان، تا میتوانید از زجر نسرین از محروم شدن هر از چند هفته یکبار در آغوش کشیدن دو فرزند خردسالش لذت ببرید، پایان سیه روزی و رهایی ایران و ایرانی از نکبت شماها نزدیک است، بسیار نزدیک است.

نسرین اعتصابت را بشکن، زنده بمان تا ایران آزاد شده از شر وحوش را ببینی.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Yes, Nasrin

by Azarbanoo on

WE Need you in FREE IRAN.