انگلیس؛ هولوکاست ایرانیان + عکس


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-Oct-2012
 

"هولوکاست افسانه‌ای یهودیان:

در حالیکه رسانه های تحت کنترل یهودیان هر روزه به ذکر مصیبت هولوکاست خیالی ۶ میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم می پردازند، اما هیچ نامی از هولوکاست واقعی ٩ میلیون ایران در این رسانه‌های به اصطلاح بی‌طرف چیزی شنیده نمی‌شود. این در حالیست که اسناد متعدد تاریخی صحت وقوع هولوکاست در ایران را تایید می کند ولی حتی یک سند! در تایید افسانه هولوکاست یهودیان تا به امروز از سوی حامیان آن عرضه نشده است!"

طی سال های ١٩١۷ تا ١٩١٩ در حدود نیمی از جمعیت ایران قربانی مطامع کشورهای بزرگ و استعمارگر آن دوران شدند. اسناد این قتل عام قریب به ١٠ میلیون نفری همچنان در ردیف اسناد طبقه بندی شده و سری انگلستان قرار دارد و این کشور هنوز هم از انتشار آن ها ممانعت می کند."

به عبارت دیگر؛ در حالیکه هولوکاست یهودیان افسانه است و فاقد حتی "یک سند"، هولوکاست واقعی ٩ میلیونی ایرانیان مستند ولی اسناد آن سرّی "طیقه بندی" و در دست انگلیسیها.

در طول ٣۴ سال حاکمیت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به کارگزاری چپولان مسخ شدۀ شارلاتان علی شریعتی، بیماری یهود ستیزی آنان برای ایران و ایرانی بسیار پر هزینه بوده و دارد اصرار به داشتن تسلیحات هسته ای کار را به فاجعه جنگ میکشاند.

باید پیش از آنکه دیر شود هرآنچه در توان داشت برای سرنگونی نظام نکبت جنگ طلب هزینه کرد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Babak K.

Here we go again:  1. 

by Babak K. on

Here we go again: 

1.  It was Iranian farmers who chose to sell their crops to the occupiers.

2.  Thanks to 1973 Arab oil embargo that gave strength to oil producing countries and changed the lives of people in countries like Iran.  On this we owe Arab countries.


Red Wine

...

by Red Wine on

خبر تا حدودی صحیح می‌‌باشد اما عکس‌ها (گرسنگان و مردگان) هیچ کدام مربوط به ایران نیست و متعلق به کشتارِ  ارامنه و جنگ جهانی‌ دوم در روسیه می‌‌باشد.

خاک برِ  سرِ  دزدشان کنند که حتی عکسِ  خبری را نیز به سرقت میبرند.


Demo

الله اکبر

Demo


هلو کاست اونان و اینان هر ٢ واقعی است و ٦ میلیون اون و ٩ میلیون این هم هر ٢ درست است. اصلأ بگیم ٦٠ میلیون و ٩٠ میلیون. خوب شد حالا؟  ولی آیا آن ارقام درس عبرتی برای  آن قوم و یا این ملّت شد؟ آیا اون به ریشه و دلیل قلع و قمع شدن ٦ میلیون از جمعیت خود پرداخت و آیا این کلمه ای از فساد حاکم در دوره قاجاریه در ایران ذکر کرد؟ همان بهتر که بدون شرح و بیمزه مصیبتهای وارده به این و اون را تسلیت گفت که هر چه به سرشان آمد و می آید و خواهد آمد محصول عملکرد خود شان بوده و هست و خواهد بود. و برای خدایی که هر روزش معادل هزاران سال به حساب بشر است بلایی که اکنون کشور ما به آن دچار شده شاید که مجازاتی است از برای جنایات صورت گرفته در ١٠٠ سال گذشته و یا در ٣٤ سال گذشته و یا در همین دیروز. والله الله میداند و بس که هم اون کَمَش میگیرد و هم این.

«اينها همه به خاطر آن بود كه استكبار در زمين جستند و حيله گريهاي سوء داشتند، اما اين حيله گريهاي سوء تنها دامان صاحبانشان را مي‏گيرد، آيا آنها چيزي جز سنت پيشينيان (و عذابهاي دردناك آنها) را انتظار دارند؟ هرگز براي سنت خدا تبديلي نخواهي يافت، و هرگز براي سنت الهي تغييري نمي‏يابي! آيا آنها سير در زمين نكردند تا ببينند عاقبت كساني كه پيش از آنها بودند چگونه شد؟ همانها كه از اينان قويتر (و پرقدرتتر) بودند، نه چيزي در آسمان و نه چيزي در زمين از حوزه قدرت او بيرون نخواهد رفت، او دانا و توانا است.» (آیه های ٤٣ و ٤٤ از سوره فاطر در قرآن)


anglophile

الله اکبر

anglophile


بدون شرح


Nader Vanaki

آقا فِرِد

Nader Vanaki


بازهم بی سر و ته، بی معنا،بی مزّه و مثل اینکه فقط خودت معنای آنرا میدانی، حالا یه خورده بیشتر توضیح بده که اشاره به چیه؟