خباثت انگلیس


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Oct-2012
 

دیروز خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر از جمله گفت:

"ملت ایران از انگلیس ذهنیت بسیار بدی دارد و به همین علت، به آن، انگلیس خبیث گفته می شود."

خبرگزاری صنف دینکاران، "رسا" هم فوراً یک فهرست بلند بالا تحت نام "گزیده ای از خباثث های انگلیس در حق مردم ایران" منتشر کرد که بخشی از آن به این شرح است:

"تحمیل قرارداد رویتر که بر اساس آن، ایران به مدت ۷٠ سال کاملا به انگلستان فروخته شد.

تحمیل قرارداد تالبوت (انحصار توتون و تنباکو) به ایران.

تحمیل قرارداد لاتاری (تاسیس قمارخانه).

تحمیل قرارداد دارسی به ایران برای اکتشافات، استخراج و غارت منابع نفتی"

البته حراج منابع کشور برای مهیا کردن خرج سفر شاه به فرنگ را نمیشود "تحمیل" نامید؛ ولیکن موضوع مورد نظر این چند سطر امر دیگری است.

عدم پذیرفتن مسئولیت از سوی مسئولین و تقصیر را به گردن دیگران انداختن که در نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره هم رواج کامل دارد از عادات ثانویه بسیاری از ایرانیان خصوصاً ماشاءالله روشنفکران نیز هست.

سئوال:

آیا فقدان فرهنگ مسئولیت پذیری برای کردار و گفتار یکی از دلایل سیه روزی ایران نمیباشد؟

اگر چنین است، راه حل چیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Babak K.

Fred,Once a Birtish lady

by Babak K. on

Fred,

Once a Birtish lady after listenning to my Aryo Iranian interpretations  of the political events of the last 100 or 200 years of Iran asked me:

" You mean our assholes  did all those things to you"?  Then she said: " Babak, may be your nation is a fucked up nation to begin with, and that is why even our assholes can screw it".

.............................................................................

By the way the following people are the only traitors and bastards and Be-sharafs and be-Vojdans among Iranians, anybody else is just fine and clean:

1.  me

2. my parents

3. my 5 brothers and two sisters

4.  my uncles, aunts, and nephews and nieces.

Any other Iranian is clean and good. 


Demo

نعل وارونه زدن آخوندی و بلاگری!

Demo


با پای لخت راه رفتن و یا نعلین بر پا داشتن عیب نیست ولی لباس بر تن دین حق کردن، درجات دینی اختراع کردن، و شکل و شمائل از جهت نمایش و اثبات دینداری خود ساختن ١٠٠%خباثت است و از برای ابراز ارادت به شیطان. شاید که بر طبق کشف لغات در این بلاگ آخوندی میتوان آنرا «ابلیسولوژی» و یا «پفیوزی» نامید. و نمونه آن خمینی بود که سالها قبل از آنکه بر ملت «تحمیل» شود چون دگر آخوندهای ابلیسولوژ و پفیوز شاه را اعلاحضرت خطاب میکرد و چون به ولایت منصوب شد همان اعلاحضرت را طاغوت و خبیث نامید. و ابلیسولوژ بلاگر هم در اینجا که تا دیروز سیه روزی ایران را در اسلامیستی و در اصلاح طلبی میدید امروز ناگهان از خواب خباثت بیدار گشت و اشکال را در فرهنگ خبیث ایرانی دید! و کاریش هم نمیشه کرد که آخوند بَلایی است وارد شده از جانب انگلیس و لغت انگلیسی بلاگر هم که بَلا را در خود دارد! 

نعل بزنید. 


anglophile

انگلولوژی

anglophile


جناب همه ایرانیان

ضمن تشکر از الطاف همیشگیتان که نسبت به این حقیر دارید باید عرض کنم که جناب فرد استاد همه هستند و احتیاجی به من و امثال من در "انگل - شناسی‌" ندارند. این جانوران هم (آخوند جماعت رو عرض می‌کنم) درس ناخوانده ملا بوده اند و هنوز ارباب دستور نداده به اجرای فرامین کمر بسته اند. در ضمن واژه بسیار جالبی‌ ابداع فرمودید (انگلولوژی) که مطمئن هستم "مداحان" اینجانب به کثرت از آن استفاده خواهند نمود.

 

با عرض ارادت

انگلوفیل


First Amendment

.

by First Amendment on

نازنین محجوب، اونی‌ رو که شما مأخوذ به حیا هستی‌ براش، من بدون رودرواسی میگم برات:

"پفیوزی" از خودمونه.........


All-Iranians

Jenab-e Fred

by All-Iranians on

 

بنظر می رسد که جنابعالی یک دوره درس انگلیس شناسی (انگلولوژی ) در خدمت جناب انگلوفیل باید بگذرانی تا بیشتر به رموز کار انگلیسی ها پی ببری !
جناب انگلوفیل  تبریک


anglophile

نخیر این آخوندا حالا حالا‌ها هستن

anglophile


 

هر وقت که این آخوند‌ها نسبت به ولینعمت خودشون کم لطفی‌ می‌کنن یعنی که معاملات پنهانی‌ در جهت بقای رژیم در شرف وقوع اند. یکی‌ از دروس اولیه نوکری دولت فخیمه نعل وارونه زدنه که این حضرات در آن ناخوانده ملا هستند.

آقا فرد در کمال معذرت باید بگم:

تسلیت قربان