افشا اتحاد رضا پهلوی با مجاهدین


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Oct-2012
 

"گفتگوی رضا پهلوی با گروه تروریستی رجوی با وساطت اسرائیل از دو سال پیش در پیدا و پنهان شروع شده است و نمایندگانی از اسرائیل سعی می کنند بین ایندو اتحاد بوجود آورند واسطه این گفتگوها از طرف گروه رجوی تروریستی است بنام حسن داعی ااسلام...."

به عبارت دیگر؛ حالا که:

حسن داعی از دعوی حقوقی لابی مربوطه علیه او در دادگاه فدرال سربلند بیرون آمده،

باران تیرهای ثلاثه خبیثۀ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان در محو کردن  حضور پررنگ و مؤثر رضا پهلوی در صدر مخالفین نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به سنگ خورده،

کالت مجاهدین هم که علی رغم زور مضاعف لابی مربوطه از فهرست تروریستی آمریکا خارج شده،

اسرائیل هم که مورد تهدید محو شدن از صفحۀ روزگار قرار دارد کوتاه نمی آید و رو به قبله نمیشود و منتظر محو شدن،

عمله های ظلم آقا امام زمان مستقر در ام القرای اسلام همه را یک کاسه کرده و این حرفهای ثلاثه و بسیجی خر کن را صادر کرده اند. صنار بده آش. 

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
maziar 58

.........

by maziar 58 on

It's O.K

33 years passed for nothing......

Hell with another 33 yrs. So what?

shame on real Iran lovers.

Maziar


Zendanian

وقتی میگیم ساواک و حجتیه دست در دست هم همکاری داشتند

Zendanian


کاریکاتورهای آنان در اینجا ( انگل انگلیسی و دموده تک کتابی) کاملا این حقیقت ثبت شده تاریخی را بار دیگر اثبات میکنند.
نکته مهمی که تمامی این ابلهان فرق از درک آن میباشند، ادامه و تسلسل جنبش چپ در ایران میباشد.
هر سال در درون ایران در هشت مارس، در اول ماه مه، در شانزده آذر، در درون کارخانه ها و مراکز تولیدی در ایران، در دانشگاه ها، و در هر مکان دیگری که فرصت باشد این ارزش های برابری طلب و آزادی خواهانه چپ است که رژیم را به چالش میطلبد.
ظل الله یون ساواکی ماب و دموده های تک کتابی پیوندتان مبارک.
در تسلسل تحجر تاریک تاریخی خویش "موفق" باشید.


azadi5

About MEK

by azadi5 on

He never says he is united with MEK, but he does say that they can be part of future political landscape of Iran if they respect a constitution which is democratic. Go to the 40:50 minute mark of the video and listen to what he says.


omeedvar

Wise

by omeedvar on

For someone who was forced to leave his country at nineteen years of age, RP is the wisest person among the opposition groups. Obviously he loves Iran and Iranians, their culture and history. Those who attack him have personnal agenda and interests. Some of them are among those who imposed IRI regime to Iranians. Majority of Iranians support RP, and only a reliable referendom will prove it. 


Demo

The Shining Truth!

by Demo on

 

"این به اصطلاح چپولان نه بویی از تاریخ و فرهنگ سرزمین خود برده بودند و نه فهم و درک فلسفه مارکس و لنین را داشتند و فقط به تظاهر و قلدری خودرا انتلکتول معرفی میکردند و هیچکس هم جز خودشان آنها را قبول نداشت. نمونه‌هایش را در همین سایت وزین مشاهده می‌کنید. آخر هم مثل سیاهی لشکر مورد استفاده آخوند واقع شدند و وقتی‌ هم کارش با آنها تموم شد بدور ریخته
شدند. تجربه چپ جز شکست و ناکامی چیزی در بر نداشت ولی‌ ما در ایران چپمون هم
قلابی بود. نه انقلابی!"

An A++ grade for both its composition & for its 'truth' exposure

Thanks much 


vildemose

Do not dismiss the

by vildemose on

Do not dismiss the left. RP et al should know exactly where these people coming from and be well versed in the ideology of neo-left.  

Getting Marx Wrong:'self-emancipation democracy'

//jacobinmag.com/2011/07/the-power-of-nonsense/

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


MinaKinner

والا خییلی بی

MinaKinner


والا خییلی بی انصاقی کردید جناب ..نمره به این کمی ..انشا بعدی باشد بد بهتر است یا بدتر .....


anglophile

روزبه جان

anglophile


روزبه جان

مشکل اینجاست که سازمان‌های انقلابی‌ چپ از ورشکستگان به تقصیر شده‌اند. تنها و تنها عامل سقوط شاهنشاهی پهلوی اسلامیون بودند و بس وگرنه چپی‌ها از ارانی گرفته تا ژوبین رازانی فقط سیاهی لشکر بودند. این به اصطلاح چپولان نه بویی از تاریخ و فرهنگ سرزمین خود برده بودند و نه فهم و درک فلسفه مارکس و لنین را داشتند و فقط به تظاهر و قلدری خودرا انتلکتول معرفی میکردند و هیچکس هم جز خودشان آنها را قبول نداشت. نمونه‌هایش را در همین سایت وزین مشاهده می‌کنید. آخر هم مثل سیاهی لشکر مورد استفاده آخوند واقع شدند و وقتی‌ هم کارش با آنها تموم شد بدور ریخته شدند. تجربه چپ جز شکست و ناکامی چیزی در بر نداشت ولی‌ ما در ایران چپمون هم قلابی بود. نه انقلابی!


anglophile

خانم مینا کینر

anglophile


نمره انشای شما ایندفعه هست ۱۶ از ۲۰. موضوع انشای بعدی هست: علم بهتر است یا ثروت؟


areyo barzan

Reality Check!

by areyo barzan on

First of all I would like to let all our leftist communist friends know that communist is dead and buried. Today inside this country you could hardly find anyone carrying a shovel inside the political grave yard with the aim of resurfacing that rotting corps.

Even the last countries who believed in such mambo jumbo have already or are about to flush the last remnants of this bankrupted ideology down the toilet of history.

The future belongs to Secular Democracy and Free Market Economies.

So my advice to you is to go and read some (new up to date) books.

However if you still insist on betting on this dead horse then I guess the choice is yours and that is your democratic right which your are by all means entitled to.

On the other hand with regards to future democracy in Iran and what direction it should take you need to get it trough your heads that the final decision on this matter belongs to the people of Iran and no one else.

It would be them and only them who will decide in the end via a free fare referendun, what type of government (Democratic republic, Federal Parliament, Socialist Republic or even Constitutional Monarchy) they want.

We can all present and promote the type of government we see best fit but what we absolutely could NOT should NOT do, would be to limit the choice of our people by black listing this group or that type of government.

The moment someone starts doing such thing that would be when they have stepped out to the straight and narrows of democratic process and became another dictator who thinks he/she knows what good for this country and its people better than the people themselves.

Such arrogant behaviour could not help but to remind us of such notions as Kghodayegaan, Valy-e Fagheeh or people like Lennon, Stalin, Hitler, Khomeini, Khamene-ee, Mao and so on.

Today people of Iran and especially the young generation are mature enough to distinguish a genuine democrat from a fake one and a dictator in disguise from a thousand miles away. Hence they are in the best place to make these choices.

So instead of ordering everyone around or trying to bully your rivals out of the political arena or even worse repeating the idiotic slogans of 33 years ago which got us into this mess it the first place and still is looked upon with sense of bitterness and suspicion by our people, you are better to have another long hard look at yourselves, your bankrupted ideologies and the reasons for you failure.

It would be then and only then that you could make yourself look more appealing to this people, firstly by being realistic and practical and then and only then you may be in with half a chance of getting some votes from ordinary Iranians in the streets of this country.

But on the other hand in case you are only in it for yourself and to serve your own purpose and in case are throwing these stupid out dated slogans around just give yourselves an erection, then by all mean knock yourself out.

But I doubt very much if that will get you anywhere especially with the younger generation here inside Iran


vildemose

RP should be talking with

by vildemose on

RP should be talking with everyone, including the IRGC, the Quods, the Basiji, toudehi, leftists, including VF to avoid bloodshed and a civil war. 

This is the only way we will know where these group stand and what they are up to. we whould be promoting more communication among everyone not do things behind close doors.

We should demand transparency from all opposition groups.

p.s. RP should be asking all opposition groups to state their vision for the future of Iran and the strategies they want to use to achieve to reach those goals. We need to hear more about all opposition groups. Enough secret meeting behind close doors... Opposition groups should start acting accountable to the people they want to lead...

Demand transparency from RP, MEK, Eslahtalab, etc...

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Demo

Voice of Arazel!

by Demo on

VOA = Voice Of Arazel!


Roozbeh_Gilani

حماقت و نادانی‌.

Roozbeh_Gilani


سرنوشت هر رژیم دست نشاندهی که  "دیپلماتش" وسط خیابون اربابانش تو سری بخوره، و  "رئیس جمهورش" لقب "مدفوع " از اربابانش بگیرد، بسیار روشن هست!

حماقت و نادانی، ترس یا آرزو از به کار آوردن یک مدفوعی است که ۳۴ سال قبل با اون وضع افتضاح، دفع شد...

ایران آینده، متعلق به طبقاتی از جامعه  هست که آماده برای برای رو در رویی انقلابی‌ با دشمنان تاریخی خود، جنگ و ریختن خون خویش و خون دشمنان منفور توده‌های مردم در خیابان‌های وطن عزیز هستند.

تنها راه در جلوی  تمام سازمان‌های انقلابی‌ چپ بازگشت به همان آرمان‌های هست که تیشه به ریشه دیکتاتوری پهلوی زد. همان آرمان‌هایی‌ که رفقا روزبه، جزنی، گلسرخی، و برادران رضایی و خیابانی خون پاک خود را فدایش کرند. البته، با درس گیری از اشتباهات گذشته...


MinaKinner

 مردم ایران هم

MinaKinner


 مردم ایران هم سزای سیستم دموکراتیک و آزاد هستند که در عاقبت بتوانند آنرا بسازند ..سییستمی بدون شاه و شیخ و مجاهد.سیستمی آزاد به معنی تمام  کلمه ...ما مردم  ایران هم میتوانیم با بالا بردن شعور سیاسیمان کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و سویس را مد نظر بگیریم تا روزی ما هم این طور مدرن و آزاد زندگی کنیم و آینده را در  این مسیر طی کنیم..به امید  دست یابی به چنین   افتخاراتی برای کشورمان ..هر چند باید بسیار تلاش کرد و  از تجربیات این همه سالهای تلخ استفاده نمودو فقط به آینده چشم انداخت  و کشور را از راه صحیح به درجه مطلوب رسانید که انسانها درآن احساس امنیت سیاسی و اجتماعی کامل را داشته باشند ..تاریخ نشان داده که با   وجود شاه و شیخ و دین بازی کار به جایی  نخواهیم برد باید راهی کاملا شفاف و نوینی را اختیار کرد و از .جامعه های مدرن و موفق درس عبرت گرفت


areyo barzan

So???

by areyo barzan on

I do not see where is the problem here guys!

 

If RP is really a democrat as he claims to be and if as everyone states in the end it would be the people of Iran who will have the final say in the type of Government system they want or the leader(s) they see fit to follow then what is the problem with talking to everyone.

 

Regardless of what you and I think about the MKO they are still a part of Iran’s political spectrum and still have followers and supporters (however small their number might be)

 

Respecting the political rights of these people is absolutely necessary, however that by no mean should  be interpreted as supporting them or even not questioning their past conducts or future motives.

 

At the end of the day MKO still have some unanswered questions hanging over their head, like their alliance with one Saddam Hussain while his army was killing our people and rapping our women and children in Khorramshar or the terrorist activities they carried out in Iran and most importantly their alliance with one Khomeini and assisting to bring him to power without knowing who he was, what he was standing for or even listening to what he was saying.

 

If this group wants the slightest chance of being accepted as a legitimate political parliamentary party or getting any votes  from Iran’s ordinary people in our future democracy, then they first need to sort out their own house by coming clean about their past and answering these question. Otherwise they will always be treated as a side joke and many of our people will look and them with suspicion and bitterness.

 

Having said that however, the above issue could not and should not be an excuse to terminate and deny their political rights to state what they stand for, just like the Communists , Melli Mazhabi’s and the Greene’s, republicans and many other political parties.

 

At the end of the day the ultimate decision will be taken by the people of Iran and I for one trust them totally, especially our young generation to make the right decision.

 

This is why I think the decision by RP.to engage with and talk to this  and othergroups was a wise, brave and demicratic move.

 

The decision to break the old barriers and extend a hand on friendship or at least negotiation, cooperation and understanding towards all political groups within our political spectrum is very revolutionary and wise and if anything it shows the amount of confidence RP has which is driven from the popular support that he enjoys inside Iran.

 

So the only worries here for the IRI cronies and those who are still stock in the fraud of 1357 and refuse to face the reality

 


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

اینکه آخوندای پدر‌سوخته چی‌ می‌گن رو ولش کن.اونا دیگه دارن ز‌ر زیادی
میزنن......بیا صحبت خودمون رو بکنیم......نازنین جان، دیگه زیادم
شیکسته‌نفسی‌ نکن........در اینکه رضا‌عقب‌افتاده رو توی مشت‌تون دارین شکی
نیستش.....راجع به مجاهدین، من منتظر یکی‌ دوتا مورد خاص هستم، که اگه
عمری باقی‌ بود در آینده نزدیک برام روشن می‌شه......ولی راجع به این پسره،
شما خودت بهتر از هر کسی‌ میدونی‌........بذار هرجور که میخواد به صورتش
بزک دوزک ملی‌ و فرا‌مسلکی و از این چیز‌میزا بماله ولی آخرش عروس
خودتونه....اگه راستش رو بخواین منم اگه بجای شما بودم نمی‌تونستم کسی‌ رو
بهتر از این خانواده کثیف و زخم‌خورده پهلوی واسه تضمین تداوم برتری
اسرائیل در منطقه، پیدا کنم...... 


JustAnIranian

Oh come on!

by JustAnIranian on

I heard all the interview and I heard what he said about MEK. 

He never said they are united in any way. Why does everybody have to read into everything too much.