ما که لاتیم!! ولی شما چرا؟


Share/Save/Bookmark

ما که لاتیم!! ولی شما چرا؟
by مآمور
26-Aug-2012
 

بچه که بودیم، همینجوری تو خاک و خول دست پا میزدیم! تومون مان هم همیشه بوی جیش میداد و مردم از ما فراری!!

بزرگتر که شدیم سر کوچه با بچه​ها بیخ دیواری و تیله بازی میکردم بعدش جر میزدیم سر سکه​​ ها و تیلها مشت و لگد بود که میرفت و میامده!!

پشت سیبیلمون که سبز شد، تیغی گل کوچک میزدیم!! رقم که بالا میرفت یا بعضی وقتها کرکری خواندن آخر بازی تیزی بود که روی دست کمر میخورد!! حواسمون بود رو صورت نمیزدیم جرمش بالا بود

بیخود وصله بسیجی به ما نزنید!! بزرگتر که شدیم شبهای جمعه با بچه​ها عرق سگی میزدیم!! بعدش یا با رفقا خودمون سر عشق پری یا با بسیجیها سر بوی دهن دعوا بزن بزن یا فرار میکردیم !!

احمدی نژاد شد کاندیدا رئیس جمهوری و گفت با کاکل الویسی ما کاری نداره! یک جوری صحبت کرد که ما هم فهمیدم چی میگه!! آخه ما هیچوقت دیپلم نگرفتیم!!

خلاصه داش یا آبجی ما که شما باشی، ما شدیم طرفدار احمدی!! آخه ما هم مثل داش محمود خوش تیپ هستیم!!

البته بعد که آمدیم فرنگ متوجه شدیم، همه ایرانیها مثل ما و داش محمود مون بیسواد لات لوت نیستند!! هاردود و اکسفود رفتن! در شهر لوس آنجا لیس زندگی میکنند!! یک جورای حرف میزنن که ما درست شیر فهم نمشیم!!

میگفتن شماها اون رئیس جمهورتون کلاس ندارید!! حرف زدتون مثل لاتها است!!

از روزی که در این سایت ایرانیان دات کام یا صدایش کن وعده​گاه عاشقان ثبت نام کرده​ام متوجه شدیم همان اشخاصی که خود وقتی احمدی حرف میزد اه ه و پیف میکردند حالا در مقالات، بلاگ، کامنتها خود از احمدی تقلید میکنند!! شیوه و استایل!!!

یکی دنبال بچه​های با معرفت میگردد!! آن دیگری قسم میخورد که اگر دست به آب شود همه را به هدف زند!!!

ولی قشنگتر از آن ،آنهای هستند که میخواهند سوار قطار بی ترمز تا خود تهران بشوند!!

به قول شاعر ۵ و ۶

حالا اون روزا گذشت

گنده لات حاجی امگا شده

از صف با کلاسها

چرا اخراجی شده؟؟

کلاه شاپو مون دادیم خشکشوئی کلاه عیال را قرض کردیم


Share/Save/Bookmark

more from مآمور
 
مآمور

the biggest wannbe

by مآمور on

that would be me!! 

just came back from dentist!! i wannbe a dentist today!!

I wear an Omega watch


مآمور

thanks Soosan khanom

by مآمور on

u r right, it is not me!! however the very last statement of my blog is true!! as well as other borrowing stuff!!

I wear an Omega watch


Demo

Dear Iraj Khan

by Demo on

Strangely the editor gave me an 'Error' message upon trying to delete my harshly written remark! The 2nd apology then as you seem to be the real 'Khan'!

PS: The word 'Salat' ('Namaz' in Farsi/Turkish) & 'Vasl' are of the same roots, meaning 'Connection.'  The first one connects man & GOD, and the second one is for the solidarity among the humans! 


iraj khan

Demo, wasn't about you

by iraj khan on

چونکه

`ما برای وصل آمدیم، نی‌‌ برای فصل آمدیم`


Demo

'Wannabe Syndrom'**

by Demo on

 

 

"Wannabe is the one who tries to be like someone else or to fit in with a particular group of people, hence, you see one character could be a
lumpin, revolutionary, playboy, left, right (Etc.) here on this website
."?! Well, what else could one say when the truth bites!!

Even though a 'Lot' might call himself 'Khan' and wannabe one, he more become like a 'chimp lot!' But let's leave his handling with GOD!

'And when they hear vain talk, they turn away therefrom and say: "to us
our deeds, and to you yours; peace be to you: we seek not the ignorant
."' (Quran 28:55)

** With apology from Khan if he had someone else rather than this commentator in his mind.

 


Zendanian

Perfectly logical correspondence between the "Agent," and his

by Zendanian on

paymasters.

Since its inception Islamic Republic of Hell has always relied on Araazel o Obash (Lat v Lot) to carry out its daily dirty work.

Practically ALL presidents of Islamic Repulic of Hell speak like illiterate thugs. From its first one, Bani Sadre to this latest one: one could say thugishness runs in their blood.

Some say being a thug is a part of job description: from the "Prez," to his low-level, low-life agents. 


Soosan Khanoom

I think 8 years ago Ahmadinejad had some supporters even among

by Soosan Khanoom on

Some here.    I however never was a fan.   The first and last vote I gave was to khatami.     And thanks to khatami and his cowardness now I shall never ever bother with any voting .....  And that Mousavi and his campaign as far as I concern can go to hell. They have done nothing but playing with people's emotion.  At least Ahmadinejad does not act   He is what he is... a fool who never hiides his IQ.    

Thanks for this funny blog. and no I do not think so that's your picture. It is more like some advertising for fake Chinese watches.
lol


مآمور

in the real life, Irai

by مآمور on

good one Iraj

u r right!! I am going to visit family, back home. in and out quickly, I will take pics then and u will see!!

thanks brother

I wear an Omega watch


iraj khan

Mamoor,

by iraj khan on

What you're talking about is called:

'Wannabe Syndrom'

Wannabe is the one who tries to be like someone else or to fit in with a particular group of people, hence, you see one character could be a lumpin, revolutionary, playboy, left, right (Etc.) here on this website.

Anyway, now that you've shown your face (Mashalla so manly you are) and your Omega watches to the the audience (Lobby) here, we (the Lobby) need to see a picture of your passport and where you  live and work :-)  


مآمور

thanks demo

by مآمور on

neither me nor Ahmadi woul be a thug!! he says lots of non-sens which is typical of a politician!! I joke a lot, which is the same as non sens!!

thanks

I wear an Omega watch


Demo

غاری باش ولی لات نباش!

Demo


 


نه بیسواد بودن عیب است و نه چون عصر حجر در غار و یا در بیابان زندگی کردن. موسی ٤٠ سال در بیابان چوپانی کرد و قوم خود را از بردگی نجات داد. مسیح عیسی در غاری دور از چشم قوم خود تولد یافت. محمّد بیسواد بود و ٢٥ سال عُمر خود را در غاری در بیابان به عبادت خالق خود گذارند. این ٣ مردان خدا نمونه هایی هستند از بسیاری همانند خود  که چون بشر عصر حجر زندگی در بیابان و غار را تجربه کردند و تا ابد هم اسمشان بروی زمین بر جا خواهد ماند. ولی اگر چون احمدی نژاد لات باشی به این خواهی نازید که ایرانی همانند خودش همیشه از ابتدای پیدایش خود متمدن و کاخ نشین بوده و هرگز چون بشر عصر حجر در غار زندگی نکرده است! پس بگذار او و امثال او لات باشند ولی تو لات نباش!