کلاهبرداری صادق صبا

Tapesh
by Tapesh
19-Aug-2012
 

اعتراف بیوه شاه به کلاهبرداری صادق صبا مدیر شبکه BBC.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Rassoul

آقای صادق صبا

Rassoul


اگر شما با
آقای صادق صبا مشکل شخصی دارید میتوانید خودتان یا از ا
و شکایت کرده و یا حد
اقل این شهامت بسیار ناچیز را داشته باشید که موضوع را با خودشان مطرح
نمایید.امروزه آنقدر شعور عمومی ایرانیان-منظورم داخل ایران-با لا رفته که حتی
حقایق را اول با دیده تردید نگاه می کنند و اگر مطمین شدند-می پذیرند.من از مدیریت
این سایت ارزنده انتظار دارم که اجازه ندهند دروغ و افترا در آن شیوع یابد.  


Rassoul

آقای صادق صبا

Rassoul


اگر شما با
آقای صادق صبا مشکل شخصی دارید میتوانید خودتان یا از ا
و شکایت کرده و یا حد
اقل این شهامت بسیار ناچیز را داشته باشید که موضوع را با خودشان مطرح
نمایید.امروزه آنقدر شعور عمومی ایرانیان-منظورم داخل ایران-با لا رفته که حتی
حقایق را اول با دیده تردید نگاه می کنند و اگر مطمین شدند-می پذیرند.من از مدیریت
این سایت ارزنده انتظار دارم که اجازه ندهند دروغ و افترا در آن شیوع یابد.  


default

ممکنه بفرمائیداین کلاهبرداری چیست؟

ahosseini


.شما در ابتدا با سند و مدرک کلاهبرداری را ثابت کنید سپس اتهام بزنید

    باید حق این استالینست ها را کف دستشان گذاشت . "

باید مثل گروه جزنی بردوشون تو بیابان ها وبه رگبارشون بست.!" 

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


mahmood delkhasteh

معلوم نیست

mahmood delkhasteh


خانم فرح سخن از این می گویند که کلاهبرداری، کلاه بزرگی بر سر ایشان گذاشته اند.  ولی از اقای صادق صبا ( استالینیست سابق) اسم نمی برند.  لطف می کنید توضیح دهید که چگونه از این توضیح به این نتیجه رسیده اید که منظور ایشان اقای صادق صبا می باشند؟

در مورد از قاهره....که شکی نیست که نه یک فیلم مستند که یک پروپاگاندای تمام عیار بود و این نوع کارها به قامت بی بی سی می خورد.  ولی هنوز برایم روشن نیست که اشاره خانم فرح به کلاهبرداری بزرگ، اقای صادق صبا می باشد