شرافت ما در پاسپورت ما است


Share/Save/Bookmark

شرافت ما در پاسپورت ما است
by مآمور
25-Jul-2012
 

من و بردار بزرگم با هم بزرگ شدیم. با ۲ سال اختلاف سن با هم همبازی بودیم. چه روزهای در تابستان در حیاط گل کوچک بازی میکردم و شبها زیر پشه بند کشتی میگرفتیم. در مدرسه هم همیشه هوامو داشت!!

از اول از آن خر خوانها بود! راهنمائی را با معدل بالا تمام کرد و وارد دبیرستان البرز شد! رشته ریاضی! سال آخر بعنوان شاگرد نمونه انتخاب شد و اسمش در ۱۰ نفر اول کنکور درآمد. از دانشگاه تهران لیسانس فیزیک گرفت و بعد عازم اطریش شد. از دانشگاه مهندسی وین مدرک مهندسی مکانیک گرفت و بعد ازآن دکترا . در شرکت زیمنس مشغول به کار شد. ۱۰ سال پیش به عنوان مسئول پروژه به روز کردن سیستم تلفنها همراه به ایران فرستآده شد. آفریقا، جنوب شرقی آسیا، هنگ گنک، و چند کشور عربی خاورمیانه از دیگر مآموریتهای بود که از طرف زیمنس  مسئول اجرائی بود! اوپریشن منجر!!2سال پیش خودش را باز خرید کرد که بیاید پیش من و به قول خودش با خوردن دست پخت همسرم چاق شود! البته در کنار بورس دانشگاه یو بی سی برای تحقیقات!!

سال پیش در ایر باس استخدام شد البته بعد از گزینش! صحبت از کفن میت نبود! نظرش راجع به دولت میت دوست اسرائیل پرسیدند، آخه تفتیش عقاید در جوامع دموکراتیک آزاد است!! در پرونده اش به غیر درس دانشگاه پیدا نکردنند و قرداد یک ساله امضاء کرد.
دیروز صبح ساعت ۵  مادرم زنگ زد! اول فکر کردم میخواهد من را برای سحر بلند کند! ولی گویا ناراحت آن پسر دیگرش بود!!

برادرت را از کار بیرون کردن!

چی؟؟؟ چرا؟؟

گفتن باید پاسپورت ایرانیش را پس بدهد!!!

خوب حالا چه میخواهد بکند؟؟

وای ی ی! همین الأن گفتم! از کار بیرونش کردن!! گفتن یا تابعیت ایرانی خود را لغو میکنی یا خوش گلدیم!! او هم اسباش جمع کرده و برگشته خانه!! حالا مادر نکنه..........و مشغولیات مادر پیری که فکر ذکرش بچه هایش میباشد!!!

به برادرم افتخارمیکنم! نه برای آن ۶ و ۷ تا کاغد پاره که به دیوار اتاقش زده! بلکه برای آن کاغدی که حاضر نشد پاره کند! همچون میلوینها ایرانی دیگر حاضر نشد به خاطر منافع شخصی پا روی شرافتش بگذارد!!


Share/Save/Bookmark

more from مآمور
 
مآمور

C.O.P

by مآمور on

It would be a better idea if u write in English, since I m not clear on who u r saying is worshiping which passport??

I did get your assertion of calling me 'Hezbollah' , if u mean I m a fanatic muslim! I just had my coffee for the day!!but I will be hezbollah on Sunday when I have a day off!! My political views , day or nigh, Ramadan or Rajab, are my personal ones!!

I wear an Omega watch


Cost-of-Progress

کوچه علی چپ، درب اول!

Cost-of-Progress


حالا خودتون را به کوچه علی چپ میزنین؟               حزبولله شما هستین. اون پاسپورت بیگانه پرست هم بدرده لای جرز میخوره! تنها پاسپورت که بزبان خارجی زینت شده است! 


مآمور

زن نیست

مآمور


عرض کردم دوست دوران بچگی است و بله میتوان گفت مسبب زجر کشیدن او همین رژیم ایران و عده ای دیگر هستند!!

I wear an Omega watch


Shirzadegan

مزدوران اسلامی

Shirzadegan


اگر این خانوم توسطه

مزدوران اسلامی خانه نشین شده

به جاست که حکایت او را بازگو کنید

به جای خانم زهرا کاظمی و یا خانوم ستوده

و اگر نه‌، تکنیک عوض کردن موضوع به موضوع

دگر سود ی برای مردم ما ندارد و به نفع

آخوند‌های بو گندو و جنایتکار تمام میشود.


مآمور

 من خانم ستوده

مآمور


 من خانم ستوده یا کاظمی به طورشخصی نمیشناسم  ولی یک بنده خدای هست که از درد زمانه مشاعیرش را از دست داده و گوشه نشین اتاق شده است!! از دوستان بچگی من هست! اجازه بدهید از او بگویم!! مثل ۲  خانم نام برده معروف نیست ولی انسان است، در رنج زندگی میکند!!

I wear an Omega watch


Shirzadegan

بلاگ بعدی، نسرین ستوده، زهرا کاظمی

Shirzadegan


چون شما موافقت خود را ابراز نمودید ،

بنا بر این در بلاگ بعدی منتظر

مقاله شما در مورد  زهرا کاظمی و

یا نسرین ستوده خواهیم بود.

با سپاس


مآمور

عمو جان

مآمور


 با شما کاملأ موافقم! با آن عزیز شیر هم موافقم که شرافت در دفاع از کردن از حق ضعیف مخصوصأ اگر ایرانی باشد! با عزیزی که گفته اصولأ علاقی به این بحث ندارند هم موافقم! چون با بحث کردن هیچ شرافتی حاصل نمیشود! پیشنهاد عزیز زندانی را با برادر در میان خواهم گذاشت ولی گویا در قانون جدید تحریم ایران این نکتها در نظر گرفته شده!  

I wear an Omega watch


Shirzadegan

شرافت ما....

Shirzadegan


شرافت ما در خون دلاورنیست  که

با دست خالی‌ به جنگ با اهریمن اسلامی رفتند و

در این راه شربت شهادت نوشیدند.

شرافت ما در ندا ها، سهراب‌ها و ترانه ها.... است

که با خون خود نهال آزادی را در کشور ما

پایور کردند. 

شرافت ما اون عزیزانی هستند که در دل نیمه‌های شب

در گورستان بهشت زهرا در قطعه "توف آباد" دفن شده اند.

بلاگ بعدی باید در مورد ضجه  مادرانی باشد که عزیزان خود را

در زیر شکنجه مزدوران اسلامی از دست داده اند.

بلاگ بعدی باید در مورد دختران باکره ی باشد که در

شب قبل از اعدام توسط مزدوران اسلامی  بی‌‌ سیرت شده اند.  

بلاگ بعدی باید در مورد زهرا کاظمی و خواهرانی هم چون نسرین

ستوده باشد تا عذاب وجدان نویسنده را تسلی‌ بخشد.


stabrizi69

Besides.........

by stabrizi69 on

Don't be so rushed to jude Iranians who have moved away from Iran and try to make a living in peace and harmony. So many generations have failed to fix the problems in our beloved Iran. Life is too short. I personally pick life over Vatan(homeland) where I got no memories besides War, discrimination and sadness. 

Please spare me on talks about "Sherafat"(patriotic responsibilities). I want to put bread on my table and roof over me & my children's head and live in peace and die by natural causes.

 


عموجان

Passport name starts with a Religion but county name last?

by عموجان on

That’s not a passport, that’s religious card. 

It must be such easy to forget religion that you have to repeat name of it on every thing to remind yourself what your religion is.

 


stabrizi69

Some thing is missing from your stroy!

by stabrizi69 on

I am sure there is something missing from your stroy. He signed a contract for one year. Contracts can be cancelled for any reason that employer deems appropriate (At least that's how it is in the United States). I am suspecting your brother with all of his knowledge and education is not an intelligent guy. He probably had some really colorfull opinion and made some one uncomfortable. I think he shot himself in the foot by not weighing out his comments before letting them out of his mouth.

 

 


Zendanian

...

by Zendanian on

This calls for legal action. Regardless of where one comes from, or what they believe, once they're hired in a corporation, based on their qualifications , there's no legal ground for this type of discrimination. He shouldn't have given-in so easily. He should find a good attorney and teach them a lesson in professionalism.


مآمور

فان حزب الله هم الغالبون

مآمور


دمو جان ، تصمیم دارم بلاگ بعدی را درباره همسرم که از بردارم بیشتر دوست دارم بنویسم! در آن معنی کلمه حزبالله ای که در ایران با کلمه مومن اشتباه میشود به اندازه عقل خود توضیح خواهم

I wear an Omega watch


مآمور

Anglo

by مآمور on

whatever passport one may have, he or she would not be able to visit LONDON these days. we had 2010 winter game and there was a buzz through the city! I enjoyed it!! real Olympics(summer) must be much more exciting!!

thanks for your comment 

I wear an Omega watch


مآمور

Faramarz, my Dad and I

by مآمور on

No, I dont think so, the war that he did not fight and I suffered a lot was the main cause!! My Mother loves us equally, all 3 sons(we have a younger brother and unfortunately no sister, maybe that is why??)

However, with my Dad is different. we went through so much together , we r very close!! my omega watch is his gift!!talking about omega, My older brother is not a mamor, whatever that term means to u!!but he knows holly Quran and bible much better than I do!!

I wear an Omega watch


Faramarz

مآمور، ما بچه های تهران اخلاق بخصوصی داریم!

Faramarz


 

 

Your views as a second child towards your older brother are well-known in psychology and a lot has been written about it. Here is a sample.

"The firstborn in a family is the first child faced with finding his or her place of belonging. Often, oldest children decide they belong by being the first and the best. Remember, this is not a conscious process. They might decide they can be significant by being responsible, helpful, smart, a perfectionist - and the boss, when another child arrives on the scene.

The second child usually finds the first place taken and is faced with the challenge of choosing a different way to be special. The exceptions are those who decide to challenge the firstborn for the spot of being the first and best. Second-born children might be easygoing, socially popular, noisier, or less responsible and adequate because of their perceived inability to keep up with their older siblings. If a third child is born, the second child becomes a middle child and might feel squeezed, seeing life as unfair with neither the privileges of the oldest nor the advantages of the youngest.

Second children need outlets that are different from those of their older siblings."

This clearly explains why you turned to Basij and the Regime to find your place and an outlet!


Demo

"hezbollahis?!"

by Demo on

To answer the 'one question' below, could some 'IC's Ostads' explain what does the indicated term 'hezbollahis' mean?


Cost-of-Progress

One question

by Cost-of-Progress on

I ask you the same question I ask other hezbollahis "chillin' in the west: Why, I say why do you people come to the big bad west run by zionists if the condition created by the alliance of reesh-o pashm in Iran resembles a utopia of justice and freedom?


anglophile

Visa-free Travel Index

by anglophile on

For those who are interested to know in how many countries their passport is welcomed without visa restrictions see the follwoing index and charts. Iranian passport's (ranked 94th) score is 36 compared to Danish passport's score (ranked first) of 173 (source: Henley and Partners - August 2011).      https://www.henleyglobal.com/citizenship/visa-restrictions/

مآمور

از هر چه بگذریم سخن دوست خوش است! فرامرز و آن عزیز دیگر

مآمور


آره عزیز!! دورغ میگم! مسلمان ریا کار شیاد یعنی من! ماه رمضان است و وقت شیادی حقه بازی!!
سوال این است، شما عزیزان چرا به وجد آمدید؟ نکنه شما هم مشکل من را دارید؟ اجازه بدهید توضیح بدهم.
من با بردارم ۲ سال اختلاف دارم وقتی بچه بودیم مثل هم بودیم حالا که خیلی وقت است دیگر مهمان خانه پدری نیستیم خیلی با هم فرق میکنیم!! من یک چهارم تحصیلات او را ندارم!! و دست رو دلم نذار!! والله فیش حقوق اش را ندیده ام ولی حداقل همان ۴ برابرمن میباستی باشد!!
من اگر در این ماه دروغ بگم، عرق بخورم، ........بهتر است تا به برادر خودم رشک ببرم!! ولی شما آزاد هستید با بو کردن هر رایحه ای خوشی به وجد بیاید!!
دکتر مهندس
از شما خوشم می آید چون سبک خاص خودت را داری! ثبتش کن! فقط بعضی وقت نمیفهم چی نوشتی!!
مرسی که کامنت کردی

I wear an Omega watch


Demo

مامور دل نازک ما!

Demo


 


نمیدانستم پاسپورت ایرانی علاوه بر شرافت دل صاحب آنرا هم اینقدر لطیف و شکننده میکند! خوب حداقل فرق بین دو برادر که هر دو از یک مادر متولد شده و در دامان یک مادر بزرگ شدند روشن شد و واضح شد که ذات و ریشه یک فرد را نمیتوان با کارت شناسایی و گذرنامه اش سنجید. با تقاضای بخشش و با تشکر از اینکه روز ششم ماه رمضان را با نوشته خود گرم و پر احساس کردید. حق نگهدار همه ایرانیان اصیل در هر کجای دنیا که هستند. خیر پیش.


مآمور

thanks Bavafa for your well wish

by مآمور on

My brother is totally different person than I am, with a different views than mine on most issues!! he wont have hard time to find another job, which is not working at McDonald or working as bank teller.....!

He was working for Air Bus!!!

I wear an Omega watch


maziar 58

..........

by maziar 58 on

good for you my little cyber brother.

I DON'T LIKE THEM.

 Maziar


مآمور

مادر و مادر بزرگ، دمو عزیز

مآمور


 آن کلمه 'پاره کردن پاسپورت ' کلام مادرم بود که صبح زود چرت من را پراند! همانطور که گفتم به برادرم گفته شده اگر میخواهد قراردادش را تمدید کند باید تابعیت ایرانی خود را باطل کند!! از این فعل پاره کردن من برای قافیه دادن به پاراگراف آخر خود استفاده کردم!!
میگن احترام امام زاده به متولی آن است! علاقی به امام و امامزاده و متولیان ریا کار آنان هم ندارم! ولی وطن خود را دوست داشته و پرچم و پاسپورت آن که همان متولیان بدون گناه ایران میباشند دوست دارم!!

I wear an Omega watch


Bavafa

One would hope....

by Bavafa on

Sheraft not so much to be tied to a piece of paper in a form of ID/nationality or otherwise but rather one’s deed in life.

  

I don’t know your brother and it is not for me to judge either way but I wish him well in finding a new job.

 

 

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


مآمور

take it as u like

by مآمور on

the little blog up here was meant first to express my joy and pride about my brother and second to tell u how Iranians are getting crushed!! 

This morning, I had to leave for work and just before leaving home I had read comments of those who doubted my story. I can provide a link to his resume, but that would not be smart!! or would it be Iraj ??

let me tell u more about my brother, he has over-studied, full of knowledge but self-centric and arrogant!! he has never been married and I can think of any woman could possibly live with him!! my Mom has given up on him!!

Iraj : thanks god I read your comment before for searching for my brother!! I found his resume on line where he mentions nothing of his Iranian background. It is enough to proof my story, but your comment made me think twice before I post the link. thanks brother

Soosan Khonom thanks for comment, I m so myself when I write in Farsi. u too take it as u like!!

I wear an Omega watch


maziar 58

.........

by maziar 58 on

NO Lies in Ramazan Please!

In USA you can be whom ever and from any where and no body cares.

certain jobs for security claearance does requires citizenship.

7/11,exxon,dennys and many others have high paying Iranian as their district managers.

* sherafat those not need any papers to prove itself.

Maziar


Shirzadegan

مایهٔ تأسف...

Shirzadegan


خیلی‌ تأسف آور است که مادر این خانواده

به فرزندان خود یاد نداد که به خون عزیزانی

چون ندا آقا سلطان، ترانه موسوی، سهراب....

احترام بگذارند و ایران زیبا ی ما را به مشتی

آخوند بوو گندو و جنایات کار نفروشند.

بسیار مایهٔ تأسف است.


Iran Paidar 1st

How Ironic....

by Iran Paidar 1st on

Isn't it ironic that these Arab worshopers such as mamoor and DemoN pretend to have so much love for Iran and Iranian culture?

Also now we know who sold the simens' eavesdropping technology to IRI. It was Mamoor #2 the older broder of Mamoor.


iraj khan

Mamoor,

by iraj khan on

Good story.

When I was called to become a citizen of U.S.A. I was told:

"This is the time to change your name and select an American sounding name."

I asked: "Why?"

I was told:

"in your field with your name you have a little chance to get a good job, after all, you guys look a little Jewish anyway, if you change your name nobody would know the difference and you can pass as one."

This is a true story. I have not changed my name and am not going to change it. Why? Because my name is my identity.

Enjoyed reading your little story, thanks.

PS: But they did not ask me to rip my passport, so my 'Sherafat' has stayed intact! too :)