افشین جم و مَرض ایرانیان

Fred
by Fred
15-Jul-2012
 

خصلت نکوهیده، بیماری مزمن اجتماعی، دست و پا گیر و پرهزینه ای است، مختص به ایران هم نیست و در بسیاری کشورها حضور چشمگیر دارد.

صحبت از زن ستیزی است که از دیرباز در میان بسیاری از مردان و حتی بخشی از زنان ایران جا خوش کرده و تحت حاکمیت نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره جان تازه و صورت قانونی هم بخود گرفته است.

نوع ایرانی این بیماری از بدخیم ترین انواع است که حتی در خارج از ایران هم دست از سر بانوان ایرانزمین بر نمیدارد.

انسانیت، شخصیت و کارنامه زن را خلاصه کردن به سن، اندام و افترا بستن به ولنگاری جنسی از شنیع ترین و در عین حال دم دست ترین عادات زن ستیزان ایران است.

خبر خوش آنکه در جوامع آزاد ایندست توحش خلاف قانون است و خبر خوشتر آنکه بصورت فزاینده ای ایرانیان، خصوصاً مردان، در جهت مقابله و مداوای این بیماری بدخیم اجتماعی، دیگر سکوت نمیکنند.

تبریک

دلنگرانی ها و آرزوهای یکی از بانوان ایرانزمین که مورد حمله مستمر زن ستیزان قرار میگیرد:


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

حقیقت زیادی تلخ

Demo


لازم به یاد آوری اینکه چه کسانی عناوین «پری بلنده» و «فاطمه اره» و امثالهم را رواج داده بودند نیست . که همان پهلویان و کاخ نشینان و نازنین هایی از آن دو طبقه بودند که اکنون در جلوی دوربین اشک تمساح از برای مملکت میرزند! و کشف اینکه اسلام سنت پیغمبراست هم زیادی تلخ بود!  


divaneh

حرف حق تلخ است

divaneh


یکی از اشکالات شما مذهبی ها این است که تا یکی حقیقت را بدون لفافه گفت بهتان بر می خورد و آن را توهین به خدا و پیغمبر می شمارید. اسلام سنت پیغمبر است. این خانمها هم با اصول اسلامی برای یک ساعت و یا چند ساعت و یا هر مدت دیگر در اختیار مردهایی که پول می دهند قرار می گیرند. یعنی این کار را به سنت اسلام می کنند.  این که مردی به زنی و پا اندازش برای سکس پول بدهد همان است که هست. حالا شما هر نامی که می خواهید روی آن بگذارید.

معنی سخن شما هم در فرهیخته دانستن پری بلنده کاملاَ آشکار است و احتیاجی به تقیه نیست. روابط جنسی هر زن و یا مرد تنها مربوط به خود آنهاست و به جای پاسخ دادن به این بانوان فرهیخته صحبت را به سکس کشیدن و او را فاحشه خواندن همان حیلۀ قدیمی مذهبیون و نوکرانشان است.

در ضمن تا یادم نرفته خوب است یادتان بیاورم که پری بلنده هم محجبه بود.


CallmeRed

She is beautiful,

by CallmeRed on

but this does not necessarily mean she is a good lecturer as well!

I like her a lot- but this lecture was so LAME!

 


maziar 58

.....

by maziar 58 on

what an honor to have such Brave Iranian ladies

To be the voice of the voiceless.

Thanks for the video.

p.s  IF the founder of Islam has not done any of alleged incidences

such as looting,enslaving,Raping ,etc.....

AAN RA KE HESAB PAAK AST.............. 

Maziar


Demo

دیوانگی بی حد و مرز

Demo


اتفاقاَ در حال حاضر روسپی های محجبه برای یک ساعت و یک روز و غیره به وسیله آخوندهای بکششان برای مشتری هائی با باورهایی مانند تو و غیره صیغه می شوند و به سنت پیغمبر به همان کار ادامه می دهند."

اگر عقب ماندگی یعنی سخن گفتن از حق و حقیقت چه موهبتی بزرگتر از آن. ولی دیوانگی و موهومات گویی را علاجی نیست. این عقب مانده نه حرفی از حجاب زد و نه ذکری از فاحشگی. این بانوی دلسوز! هم اگر حسابش پاک است از هر گونه اتهام و لقبی او را چه باک است. حساب روسپیهای محجبه و غیر محجبه و آن آقایان ذکر شده و توهینها و دشنامهایی رکیکی هم که این دیوانه بدون هیچ ترس و واهمه ای به پیامبر اسلام وارد میاورد هم با خالق عقب مانده و دیوانه هر دو.  تقسیم شرافت هم به عهده هما ن خالق که به شرف و بزرگی معنا بخشید.


Shazde Asdola Mirza

Israeli rapists: women must stay at home and wash the dishes

by Shazde Asdola Mirza on

Viva Tudeh, NIAC and PAAIA.


divaneh

دیدی گفتم عقب افتاده ای

divaneh


پس به نظر جنابعالی بی حجاب یعنی جنده و هر کس زنان بی حجاب را فرهیخته بداند حتماَ فاحشگان را نیز فرهیخته می خواند. آخر کوته نظری و عقب افتادگی تا چه حد؟ اتفاقاَ در حال حاضر روسپی های محجبه برای یک ساعت و یک روز و غیره به وسیله آخوندهای بکششان برای مشتری هائی با باورهایی مانند تو و غیره صیغه می شوند و به سنت پیغمبر به همان کار ادامه می دهند.

از من بپرسی شرافت فاحشه ای که نه ضررش به کسی می رسد و نه مال کسی را می خورد بسیار بیشتر از آخوندهای کثیفی است که کارشان مال مردم خوردن است و یک موی آن فاحشه به هزار تا آخوند می ارزد. 


Demo

این هم شاهد فرهیختگی

Demo


وقتی «دیوانه» شدی و مضروب در یک چشم خود، «پری بلنده» را «فرهیخته» پنداری و چون گربه ای «دُم بریده» خود را بعنوان مدارک و شواهد بسیار بر اثبات فرهیختگی خود نشان دهی!


divaneh

این هم شاهدش جناب دمو

divaneh


بنده یکی از اکثریت مردهای ایرانی هستم که به وجود چنین زنانی افتخار می کنند. در مبارزه با این رژیم نقش زنان بسیار پر رنگ تر از مردان بوده و امیدوارم که یکی از همین بانوان بشود رئیس جمهور آینده ایران. تو هم اگر به جای گشتن با آدمهای عقب افتاده و نادان با آدمهای فرهیخته ارتباط داشتی می دانستی که شاهد و مدرک برای حرف فرد بسیار است.


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

 

ببین نازنین چی‌ خدمتت عرض می‌کنم، میخوام تو رو قسم بدم به هر چی‌ دوس
داری و واسش اینجور داری خودت رو هشتر و وشتر میکنی‌: یه کاری نکن که این
انقلابی‌ رو که داریم تدارک میبینیم که رژیم ایرون رو عوض کنیم و این
صحبتا، توی تاریخ اسمشو بذارن "انقلاب پری بلنده".......اجازه بده همون دور
و حوالی رضا عقب افتاده واسش یه اسمی چیزی پیدا کنن...


Demo

رُستَم پهلوان افشین جم!

Demo


خبر خوشتر؟! آنکه بصورت فزاینده ای؟! ایرانیان، خصوصاً مردان؟!، در جهت مقابله و مداوای؟! این بیماری بدخیم؟! اجتماعی، دیگر سکوت؟! نمیکنند.
*؟!: شواهد و مدارکش طلبمان!
پ.ن. خود گویی و خود خندی عجب فرد هنرمندی! تبریک!