مُسلمین گانگستر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Jun-2012
 

در اکتبر سال پیش در چند سطری دربارۀ عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که به چنگ مسلمین ارزشی افتاده و به جرم "تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال حبس محکوم و در روزهای اول بازداشت با او کار زشتی کرده بودند از جمله عرض شد:

خبر تکراری است، بسیار هم تکراری؛ فقط نام قربانی تغییر کرده. ولی چه میشود کرد بجز امید بستن به اینکه تکرار مکررات منفذی به گوشهای ناشنوا باز کند که اینهمه ظلم بی امان به ایران و ایرانی و "هتک حرمت" آنان عاقبت خوشی ندارد.

____________________________

حالا این خبر:

قوه قضاييه وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی عبدالرضا تاجیک، را که اخیرا از ايران خارج شده و اکنون در فرانسه به سر می برد توقیف کرد.

خانواده آقای تاجیک، با مشکلات زیاد پول را تهیه کرده و به حساب قوه قضاييه ریختند. خانواده درخواست کرده بود که وثیقه به صورت اقساط پرداخت شود ولی قوه قضاییه این تقاضا را نپذیرفت و اعلام کرد که وجه باید نقد پرداخت شود.

به عبارت دیگر؛ اول طعمه را دستگیر و زجرش داده، برایش اسارت طویل المدت بریده و در موقعیتی قرارمیدهند که بجز ترک ایران چاره این نداشته باشد تا آنان هم از شر مزاحم راحت و هم بتوانند وثیقه را نقد کنند.

این گانگستر بازی های مجریان اوامر حضرت علی ثانی، خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، عاقبت خوشی برای آنان نخواهد داشت.

تبریک

پ.ن. "پروين تاجيک، خواهر عبدالرضا تاجيک نيز به دليل پی‌گيری وضعيت برادرش در زندان و گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی به اتهام "اقدام تبليغی عليه نظام" و "تشويش اذهان عمومی" از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به يک سال و نيم زندان محکوم شد".

حالا باید دید مسلمین گانگستر چقدر بابت او طلب خواهند کرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shazde Asdola Mirza

Thanks Fred; for your steadfast exposing of Islamist monsters

by Shazde Asdola Mirza on


Demo

عاقبت بخیری

Demo


از میم تا تا نون یک مومن همه یعنی ایمان به عاقبت. و آن نه آن عاقبتی که اگر جرمی مرتکب شوی وثیقه ای کلانی (باج) ازت بگیرند و بعدأ بدون محاکمه اجازه خروج بگیری! نمونه اش خروج ٣ کوهنورد آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران! عاقبت بخیری باج بده و باج بگیر هر دو با خدایی است که با لغاتی چون معصوم و خدایگان و گانگستر و معظم له و علاحضرت و امثالهم بیگانه است و قوه قضائیه اش بر مبنای عدالت است و در آن عاقبت بخیری قابل خرید نیست حتی اگر تمام ثروت دنیا هم وثیقه گذاشته شود!
پ.ن. از رسیدن به روزی که خمینی و صدام و بوش و قذافی و غیره عاقبت سنجی شوند دیری نمانده و شاید همین فردا باشد. و فغان بر نیاوریم اگر قذافی مورد عفو قرار گیرد و آن دیگران نه!