علی خامنه ای، استراتژی جنگی – اتمی ج. اسلامی را ابلاغ کرد
راه توده
05-Mar-2011 (one comment)

ابتدا رئوس اساسی این خبر را با هم مرور کنیم:

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark