موضع جدید آبی‌ها: فرهاد به جای توزی!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:52
امیرقلعه نویی فرهاد مجیدی علی فتح الله زاده

استقلالی‌ها معتقدند توزی با جدایی خودخواسته در واقع قراردادش را فسخ کرده است

>>> [comment]

موضع جدید آبی ها:فرهاد به جای توزی!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:52
امیرقلعه نویی فرهاد مجیدی علی فتح الله زاده

استقلالی ها معتقدند توزی با جدایی خود خواسته در واقع قراردادش رافسخ کرده است

>>> [comment]

صالحی:مشکل ما هم مانند استقلال و مجیدی بود ولی به ما اجازه ندادند

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:21
khalil salehi

به ما گفتند فقط تا پایان زمان نقل و انتقالات باید با بازیکنی که او را نمی خواهید توافق کرده و قراردادش را فسخ کنید و بعد از پایان زمان نقل و انتقالات دیگر فایده ای ندارد

>>> [comment]

صالحی:مشکل ما هم مانند استقلال و مجیدی بود ولی به ما اجازه ندادند

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:21
khalil salehi

به ما گفتند فقط تا پایان زمان نقل و انتقالات باید با بازیکنی که او را نمی خواهید توافق کرده و قراردادش را فسخ کنید و بعد از پایان زمان نقل و انتقالات دیگر فایده ای ندارد

>>> [comment]

صالحی:مشکل ما هم مانند استقلال و مجیدی بود ولی به ما اجازه ندادند

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:21
khalil salehi

به ما گفتند فقط تا پایان زمان نقل و انتقالات باید با بازیکنی که او را نمی خواهید توافق کرده و قراردادش را فسخ کنید و بعد از پایان زمان نقل و انتقالات دیگر فایده ای ندارد

>>> [comment]

صالحی:مشکل ما هم مانند استقلال و مجیدی بود ولی به ما اجازه ندادند

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:21
khalil salehi

به ما گفتند فقط تا پایان زمان نقل و انتقالات باید با بازیکنی که او را نمی خواهید توافق کرده و قراردادش را فسخ کنید و بعد از پایان زمان نقل و انتقالات دیگر فایده ای ندارد

>>> [comment]

پاسخ استقلالی ها:موافقت نامه ردی را داشتیم/همه چیز قانونی است

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:14
فرهاد مجیدی

به همین منظور با ردی توافق کردیم که از لیست خارج شود. این امر فقط یک تبصره داشت که باید پول او پرداخت می شد. ما فسخ نامه را به هیئت فوتبال ارائه دادیم

>>> [comment]

پاسخ استقلالی ها:موافقت نامه ردی را داشتیم/همه چیز قانونی است

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:14
فرهاد مجیدی

به همین منظور با ردی توافق کردیم که از لیست خارج شود. این امر فقط یک تبصره داشت که باید پول او پرداخت می شد. ما فسخ نامه را به هیئت فوتبال ارائه دادیم

>>> [comment]

پاسخ استقلالی ها:موافقت نامه ردی را داشتیم/همه چیز قانونی است

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:14
فرهاد مجیدی

به همین منظور با ردی توافق کردیم که از لیست خارج شود. این امر فقط یک تبصره داشت که باید پول او پرداخت می شد. ما فسخ نامه را به هیئت فوتبال ارائه دادیم

>>> [comment]

پاسخ استقلالی ها:موافقت نامه ردی را داشتیم/همه چیز قانونی است

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 02:14
فرهاد مجیدی

به همین منظور با ردی توافق کردیم که از لیست خارج شود. این امر فقط یک تبصره داشت که باید پول او پرداخت می شد. ما فسخ نامه را به هیئت فوتبال ارائه دادیم

>>> [comment]

داماش، هدايتي، گهر و ديگران/ محرمانه‌هاي فوتبال در 3 سكانس

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 01:44
entezaei

‌ هدایتی به طور کامل از باشگاه‌داری در فوتبال در حال انصراف است و برای قدم اول آب پاکی را بر روی دست گهری‌ها ریخته و پیش از بازی با استقلال حسابی دست آن‌ها را در پوست گردو گذاشت.

>>> [comment]

داماش، هدايتي، گهر و ديگران/ محرمانه‌هاي فوتبال در 3 سكانس

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 01:44
entezaei

‌ هدایتی به طور کامل از باشگاه‌داری در فوتبال در حال انصراف است و برای قدم اول آب پاکی را بر روی دست گهری‌ها ریخته و پیش از بازی با استقلال حسابی دست آن‌ها را در پوست گردو گذاشت.

>>> [comment]

داماش، هدايتي، گهر و ديگران/ محرمانه‌هاي فوتبال در 3 سكانس

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 01:44
entezaei

‌ هدایتی به طور کامل از باشگاه‌داری در فوتبال در حال انصراف است و برای قدم اول آب پاکی را بر روی دست گهری‌ها ریخته و پیش از بازی با استقلال حسابی دست آن‌ها را در پوست گردو گذاشت.

>>> [comment]

داماش، هدايتي، گهر و ديگران/ محرمانه‌هاي فوتبال در 3 سكانس

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 01:44
entezaei

‌ هدایتی به طور کامل از باشگاه‌داری در فوتبال در حال انصراف است و برای قدم اول آب پاکی را بر روی دست گهری‌ها ریخته و پیش از بازی با استقلال حسابی دست آن‌ها را در پوست گردو گذاشت.

>>> [comment]

فتح اله زاده ابهامات را بیشتر کرد/ شکایت به فیفا علیه استقلال و مجیدی!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 01:15
فرهاد مجیدی

او گفت:اگر برای مجیدی کارت بازی صادر شد، به فیفا شکایت خواهیم کرد.از صبح هم پرینت تمام مصاحبه ها را گرفته ایم و منتظر تصمیم نهایی سازمان لیگ هستیم.

>>> [comment]

کاسترو:باید یک تاریخ جدید را بنویسم

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 00:57
 حمید علی عسگر ایگورکاسترو

من هم تمام تلاشم را می کنم که گلهای زیادی بزنم و به تیم کمک کنم که پیروزیهای زیادی به دست بیاورد. امیدوارم مهاجمان دیگر تیم و سایر هم بازیانم هم گلهای زیادی بزنند.

>>> [comment]

FACEBOOK