روايت قاسم دهنوي از نزاع شبانه رشت: ما دفاع مي‌كرديم، اما بيشتر مشت زديم!/ يكي‌شون آرايشگر بود، با قيچي اومد!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 06:58
dehnavi karimian hajsafi

آن‌ها بی‌دلیل با ما درگیر شدند و ما هم چاره‌ای جز دفاع نداشتیم. چند مشت زدیم و چند مشت هم خوردیم. اما صادقانه مي‌گويم كه ما بيشتر زديم

>>> [comment]

روايت قاسم دهنوي از نزاع شبانه رشت: ما دفاع مي‌كرديم، اما بيشتر مشت زديم!/ يكي‌شون آرايشگر بود، با قيچي اومد!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 06:58
dehnavi karimian hajsafi

آن‌ها بی‌دلیل با ما درگیر شدند و ما هم چاره‌ای جز دفاع نداشتیم. چند مشت زدیم و چند مشت هم خوردیم. اما صادقانه مي‌گويم كه ما بيشتر زديم

>>> [comment]

آخرين خريد آلومينيوم؛ يك بوسنيايي 23 ساله

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 06:27
رياد دميچ

«رياد دميچ» پیش از آمدن به ایران به عنوان کاپيتان و شماره 10 در تیم ولز مستار بوسنی و هرزگوین توپ می‌زد

>>> [comment]

آخرين خريد آلومينيوم؛ يك بوسنيايي 23 ساله

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 06:27
رياد دميچ

«رياد دميچ» پیش از آمدن به ایران به عنوان کاپيتان و شماره 10 در تیم ولز مستار بوسنی و هرزگوین توپ می‌زد

>>> [comment]

آخرين خريد آلومينيوم؛ يك بوسنيايي 23 ساله

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 06:27
رياد دميچ

«رياد دميچ» پیش از آمدن به ایران به عنوان کاپيتان و شماره 10 در تیم ولز مستار بوسنی و هرزگوین توپ می‌زد

>>> [comment]

گزارش تمرین پرسپولیس/ شعار عليه فرهاد مجيدي

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 05:56
تمرین پرسپولیس

نیلسون، دروازه بان برزیلی پرسپولیس امروز هم در نقش مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس بود

>>> [comment]

گزارش تمرین پرسپولیس/ شعار عليه فرهاد مجيدي

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 05:56
تمرین پرسپولیس

نیلسون، دروازه بان برزیلی پرسپولیس امروز هم در نقش مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس بود

>>> [comment]

گزارش تمرین پرسپولیس/ شعار عليه فرهاد مجيدي

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 05:56
تمرین پرسپولیس

نیلسون، دروازه بان برزیلی پرسپولیس امروز هم در نقش مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس بود

>>> [comment]

تمرين استقلال؛ فرهاد اومد، فرهاد اومد!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 05:39
Farhad Majidi

جواد نکونام و مجتبی جباری در تمرین امروز غایب بودند.

>>> [comment]

تمرين استقلال؛ فرهاد اومد، فرهاد اومد!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 05:39
Farhad Majidi

جواد نکونام و مجتبی جباری در تمرین امروز غایب بودند.

>>> [comment]

تمرين استقلال؛ فرهاد اومد، فرهاد اومد!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 05:39
Farhad Majidi

جواد نکونام و مجتبی جباری در تمرین امروز غایب بودند.

>>> [comment]

درودگر: حلافي را نگرفتيم، غيرقانوني بود

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 03:52
جواد شیرزاد سعید حلافی

به دليل پايان مهلت قانوني نقل و انتقالات نيم‌فصل، ثبت قرارداد با سعيد حلافي غيرقانوني است

>>> [comment]

درودگر: حلافي را نگرفتيم، غيرقانوني بود

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 03:52
جواد شیرزاد سعید حلافی

به دليل پايان مهلت قانوني نقل و انتقالات نيم‌فصل، ثبت قرارداد با سعيد حلافي غيرقانوني است

>>> [comment]

درودگر: حلافي را نگرفتيم، غيرقانوني بود

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 03:52
جواد شیرزاد سعید حلافی

به دليل پايان مهلت قانوني نقل و انتقالات نيم‌فصل، ثبت قرارداد با سعيد حلافي غيرقانوني است

>>> [comment]

درودگر: حلافي را نگرفتيم، غيرقانوني بود

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 03:52
جواد شیرزاد سعید حلافی

به دليل پايان مهلت قانوني نقل و انتقالات نيم‌فصل، ثبت قرارداد با سعيد حلافي غيرقانوني است

>>> [comment]

معدنچي: در پرسپوليس ماندگار شدم

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 03:39
مهرزاد معدنچی مهدی مهدوی کیا

با گل‌محمدي در مورد وضعيتم صحبت كردم و قرار شد در پرسپوليس بمانم

>>> [comment]

پيشخوان روزنامه‌هاي امروز: آودوكيچ ديگه كيه؟!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 03:22
يكي از روزنامه‌ها چون نمي‌توانسته تا 12 شب و ثبت قرارداد دروازه‌بان جديد پرسپوليس منتظر بماند ترجيح داده نام او را حدس بزند. حدسي كه البته اشتباه از آب درآمده است>>> [comment]

پيشخوان روزنامه‌هاي امروز: آودوكيچ ديگه كيه؟!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 03:22
يكي از روزنامه‌ها چون نمي‌توانسته تا 12 شب و ثبت قرارداد دروازه‌بان جديد پرسپوليس منتظر بماند ترجيح داده نام او را حدس بزند. حدسي كه البته اشتباه از آب درآمده است>>> [comment]

پيشخوان روزنامه‌هاي امروز: آودوكيچ ديگه كيه؟!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 03:22
يكي از روزنامه‌ها چون نمي‌توانسته تا 12 شب و ثبت قرارداد دروازه‌بان جديد پرسپوليس منتظر بماند ترجيح داده نام او را حدس بزند. حدسي كه البته اشتباه از آب درآمده است>>> [comment]

پيشخوان روزنامه‌هاي امروز: آودوكيچ ديگه كيه؟!

Goal.com Iran - Sun, 12/23/2012 - 03:22
يكي از روزنامه‌ها چون نمي‌توانسته تا 12 شب و ثبت قرارداد دروازه‌بان جديد پرسپوليس منتظر بماند ترجيح داده نام او را حدس بزند. حدسي كه البته اشتباه از آب درآمده است>>> [comment]

FACEBOOK