ویدیوی ساخت فرزند یک اعدامی سال 61

sobh
by sobh
21-Aug-2009
 
ویدیوی ساخت فرزند یک اعدامی سال 61

a son of an executed politician in Iran

Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
Takavar

به امید آزادی ایران از ستم اهریمن ١٤٠٠ ساله

Takavar


درود بر روح پاک همه مبارزین راه ازادی, روحشان شاد و نامشان جاودان.


Fred

ستم دیدۀ روشن نهاد

Fred


 

چنین تطاول و تاراج و قتل و غارت را                مغول نکرد، سکندر نکرد، ملا کرد

 مغول بکشت، سکندر بسوخت، تازی برد       ببین وقاحت ملا که هرسه یکجا کرد

 

 

درود بی پایان بر تو ای ستم دیدۀ روشن نهاد  و  درود بر روان پاک جان باختگان  و پایداری بازماندگان 


Mehrban

Sobh e Roshan

by Mehrban on

Thank you for posting this clip.  We should never stop talking about the crimes of this never pausing killing machine of the Islamic Republic.  So many horrors have taken place in Iran in the last 30 years.  I am proud of men and women like the one making this video that rise in the midst of this oppression to face it down.