تفریح آقا زاده ها

sobh
by sobh
16-Jun-2012
 

اینها بچه های از ما بهترون هستند که جواز اسلحه هم دارند ببینید تازه بدوران رسیده های این مملکت چطوری تفریح میکن. دقت کنید، لهجه یزدی است نه خارجی.


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh