روز آخر/حمله اتمی ایران به اسرائیل


Share/Save/Bookmark

sobh
by sobh
11-Mar-2012
 

"این فیلم کوتاه که «روز آخر اسرائیل» نام دارد که هم اکنون بیش از 313 هزار ببننده در یوتیوب را به خود اختصاص داده است، این فیلم کوتاه جنگی به تاریخ فوریه 2013 را نشان می دهد که در حالی که هواپیماهای جنگی در آسمان رژه می روند، ابرهایی بزرگ به واسطهء یک انفجار هسته ای با شلیک دو بمب(که خود اسرائیل هزاران بمب از این نوع را ...داراست) به وجود می آید. این فیلم بنا به اظهار کارگردان ان "رونن بارانی" برای "بیدار کردن جهان" ساخته شده است. وی در ادامه گفتگو با شبکه اسکای نیوز که در این مورد با وی مصاحبه کرده است می افزاید: "هیتلر در عرض 5 یا 6 سال 6 میلیون یهودی را نابود کرد. اما احمدی نژاد با یک یا دو بمب آن را در عرض 5 تا 6 ثانیه انجام می دهد ." چنانچه از اهداف فیلم نیز مشخص هست این فیلم برای همراه ساختن حس همدردی عمومی و جهانی با اقدامات این رژیم علیه ایران از ترور تا جنگ با ایران به تصویر کشیده شده است و نوعی قرینه سازی با ماجرای هولوکاست و این در حالی است که بنا بر آمارهای موجود اسرائیل دارای بیشترین کلاهک‌های هسته‌ای و سلاح‌های نامتعارف در خاورمیانه و جهان است. از نظر سیاسیون و الیت سیاسی حاکم بر اسرائیل هزینه جنگ احتمالی با ایران در مقابل هزینه هایی که از ایران اتمی به انها تحمیل خواهد شد بسیار ناچیز هست چراکه در صورت اتمی شدن ایران این مساله برابر با نابودی کل اسرائیل هست که در برابر جنگ احتمالی با ایران به منظور توقف برنامه اتمی ایران قابل قیاس نیست و حداقل با نابودی کل اسرائیل برابر نیست. در ایجاد و القا این ذهنیت البته حماقت رهبران جمهوری اسلامی را نمی توان نادید گرفت که در برهه های مختلف و حتی در اخرین سخنان خامنه ای در قبال تهدیدهای غرب با صراحت سخن از نابودی اسرائیل و همکاری با هر کشور و گروهی که با اسرائیل خصومت داشته باشد گفت. رهبران و دولتمردان ایران مدام از نابودی اسرائیل و بایستهای ان سخن رانده اند. جنگی که ریشه های مذهبی دارد و در صورت شیوع بسیار سهمگین خواهد بود. در این میان شاهد حماقت رهبران ایران و رندی بیش از حد مقامات اسرائیل به عنوان دارنده بیشترین کلاهک هسته و سلاح غیرمتعارف که در جنگهای مختلف یا اعراب بکار برده شده هستیم که با ساخت اینگونه فیلمها به معرض نمایش گذاشته شده است که طبعا با ساخت و نمایش اینگونه فیلمها مجوز هرگونه عملی را برای خود صادر می کند و کسی نباید گمان ببرد که حمله به ایران فقط به نابودی اقدامات اتمی ایران که به از بین بردن زیرساختهایی منجر خواهد شد که اسرائیل عامدانه به ان دست خواهد زد تا توان ایران در ادامه جنگ را به حداقل برساند و جمهوری اسلامی یقینا درصدد پاسخ برخواهد امد."

https://www.facebook.com/photo.php?v=1015065755728...


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh