اصغر فرهادی و جدایی نادر از سیمین در " خنده بازار "

sobh
by sobh
10-Mar-2012
 

برنامه نوروزی "خنده بازار" در فروردین گذشته اینبار در بخش (هشت) کارگردان و فیلم های سینما رو سوژه خودش قرار داد. البته بنابر شباهت اسمی، اکبر فرشادی و فیلم درباره قلی و جدایی فرهاد از شیرین، میتوان گفت که سوژه اصلی این قسمت از برنامه خنده بازار، اصغر فرهادی و فیلم های اوست، همچون درباره الی و جدایی نادر از سیمین.


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh