زندانی سیاسی احمد قابل: بیمارستان رضوی مشهد

sobh
by sobh
08-Sep-2011
 

Iran - Tehran - 8 Sep 2011. Political prisoner, Ahmad Ghabel talking during his hopital visit!

گزارشی از: فرزین فیلم

پنج شنبه 90/06/17 دانشمند ارجمند، احمد قابل، بیمارستان رضوی مشهد، در انتظار خالی شدن تخت برای بستری شدن، تشخیص تومور مغزی نزدیک به غده ی هیپوفیز، پزشک معالج دکتر بیرجندی، ساعت عمل 15/30 بعد از ظهر امروز - 5 روز مرخصی برای عمل جراحی

//www.youtube.com/watch?v=uDgGvyv64EM


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh