اجرای سرود ‌ای ایران با اجرای استاد وطندوست

sobh
by sobh
03-Jun-2011
 

اجرای سرود ‌ای ایران با اجرای استاد وطندوست

 This song is perfomed, nevertheless, in baku, republic of Azerbaijan. This is already the second performance.


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
ahang1001

بسیار زیبا اجرا شده

ahang1001


من اول درست نخوندم...ولی وقتی دیدم که تار ها را بر خلاف تار ایرانی در بغلشان گرفته اند فهمیدم که باید ارکستر آذربایجانی باشد

ممنون....خیلی زیبا بود

استاد وطن دوست کیست؟

شیرین

 


sobh

سرود ای ایران در باکو با صدای زویا ثابت

sobh