جنازه های ناشناس


Share/Save/Bookmark

sobh
by sobh
14-Mar-2011
 

The summary in YouTube reads:

در روز پنج شنبه مورخ 1389/07/22 برای شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از آشنایانم به بهشت زهرا رفته و در غسالخانه مردان منتظر دریافت جسد متوفی بودم که به ناگهان تعدادی مامور لباس شخصی بیسیم به دست به داخل غسالخانه هجوم آورده و با دستپاچگی مردم را از داخل غسالخانه به خارج از آن هدایت کردند.همزمان با حضور مامورین در غسالخانه ، تعداد 13 جسد از درب پشتی غسالخانه به داخل آن آورده شد . در این بین کارکنان غسالخانه پرده های جلوی پنجره های نورگیر های شیشه ای را هم کشیدند به گو نه ای که داخل آن از بیرون معلوم نباشد. من که کنجکاو شده بودم سعی کردم ببینم ماجرا چیست؟از اندک فضائی که از لا به لای پرده ها مشخص بود دید انداختم دیدم که کارگران اجساد را از داخل کاورهای پلاستیکی خارج می کنند. تقریباً در صورت همه اجساد آثار کبودی ناشی از خفگی دیده می شد. در کمال تعجب دیدم که کارگران 13 جسد را بدون اینکه شستسشو و غسل دهند به یکباره داخل کیسه های پارچه ای سفید رنگ قرار داده و پس از بسته بندی بر روی برانکارد قرار می دهند.درست در زمانیکه اجساد را از داخل دریچه کوچک به بیرون هدایت می کردند من توانستم با موبایلم از آنها فیلم بگیرم.آنچه که بیش از هر چیز قابل توجه بود برچسبی بود که بر بازوی این اجساد چسابنده بودند.بر روی تمام آنها نوشته شده بود: مرد - ناشناس!


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh