فدایی خلق چهل ساله شد

sobh
by sobh
08-Feb-2011
 

جوانانی که در سال ۱۳۴۹ به پاسگاه سیاهکل حمله کردند، احتمالا نمی دانستند که چهل سال بعد گروه های متفاوتی نام فدایی بر خود خواهند گذاشت و با دیدگاه ها و حتی جهان بینی های متفاوت سعی خواهند کرد بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران اثر بگذارند.

تنوع این گروه ها نشان می دهد که بر سر میراث فدایی خلق اتفاق نظر وجود دارد؛ ولی همین تنوع نشان می دهد که نام فدایی خلق جاذبه قوی خود را همچنان حفظ کرده است.

از میان این گروه های متفاوت، فداییان خلق ایران (اکثریت) است که بیش از دیگران با نام فدایی تداعی می شود. کارنامه فداییان خلق اکثریت چیست و چه جایگاهی در تاریخ معاصر ایران دارد؟

در پنل اول، بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی فداییان خلق ایران (اکثریت) و محمدرضا شالگونی، از باسابقه ترین فعالان سیاسی چپ و منتقد خط مشی فداییان به سوال های مخاطبان خود در پنل دوم احمد زرین آباد و کیانوش بوستانی جواب می دهند.

 

//www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/02/000000_ptv_pargar.shtml


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh