رابطه سربازان زنده بگورشده عراقی و شهدای مدفون در دانشگاه امیر کبیر


Share/Save/Bookmark

sobh
by sobh
04-Mar-2009
 

نامه چهارم به آقای احمدی نژاد

با سلام

آقای احمدی نژاد اگر از تعداد نامه های ارسالی برای شما کاسته شده است،نه به دلیل بهبود وضعیت مردم  بلکه به این دلیل است که برخی راه دیگری برای رساندن پیام خود به مسئولین یافته اند. پس از آن بازمانده زلزله بم که در بهمن ماه در مقابل دفتر شما خویش را به آتش کشید، تهران شاهد خودسوزیهای دیگری هم بود. اگر خبر این خودسوزیهای پی درپی به گوش شما نمی رسد، من اطمینان دارم که بوی آن به مشام شما رسیده است .  آقای رئیس جمهور! این بوی کبابی سر خیابان نیست. بویی که به مشام شما رسیده است، انسانی در حال سوختن است

در دوران دولت شما چه بر سر  مردم آمده است که تن خویش به آتش می کشند تا پیام خود را بر صورت مسئولین تف کنند؟

آقای احمدی نژاد سفر روز چهار شنبه سی ام بهمن شما به شهر یزد را دنبال کردم و همانگونه که خود خواستید استقبال گرم! مردم یزد از شما را تحلیل و بررسی کردم. آقای احمدی نژاد  لطفا به این عکس از روز مراسم استقبال خوب توحه کنید.این بچه ها یی که در ساعت استقبال باید در مدرسه و مشغول تحصیل باشند اینحا حه می کنند؟ این بدان  معنی است که خبر تعطیل مدارس و فرستادن هزاران دانش آموز برای استقبال از شما درست بوده است. این گونه حضور مردم حگوته آنطور که مدعی شدید ، معادلات در منطقه و حهان را به نفع ایران تغییر خواهد داد؟ آیا می خواهید این را بگویید که با دیدن این عکس از این یس طرفهای معادله و معامله در حهان به قدرت شما ایمان می آورند و بر روی شما حساب باز می کنند؟ آقای احمدی نژاد! شما برای نشان دادن اقتدار خود به طرفهای معادله و معامله در حهان به مستندات بیشتری  از حضور یزدیها  برای استقبال نیاز دارید . شما نیاز دارید که به آنها ثابت کنید که دستورات شما در کشور خودتان به مسخره گرفته نمی شود. شما نیاز دارید که  معادلات  حهانی را نیز در تصمیمات خود  وارد کنید و به الزامات آن تن دهید. شما نیاز دارید به قرارها و کنوانسیونهایی که ایران پای آن امضا گذاشته است، متعهد باشید ٠ 

من از همان الزاماتی صحبت می کنم که بخشی از  نظام برای وارد شدن به این معادلات و معاملات چاره ای جز عبور از شما نیافته است. آنها از شما عبور کرده اند حتی اگر به روشنی بیان نکنند.

نامه شما به وزیر کشور در باره طرح امنیت احتماعی را خواندم . متاسفانه باید بگویم با نزدیک شدن انتخابات این نوع سخن گفتن شما به هیح وحه تازگی ندارد. این گونه سخن گفتن از شما را در تبلیغات انتخاباتی ریاست حمهوری نهم دیده بودیم و بعد ار استقرار شما مدتها مسکوت ماند تا انتخابات ریاست حمهوری دهم. در تمام این مدت که ماموران طرح در کنار امر به معروف بینی مردم را می شکستند و آنها را بزور  لگد در گشتی های یلیس هل می دادند، شما ساکت بودید. یا به قول آقای رادان از طرح حمایت می کردید. حالا که طرح مثل همه آن طرحهای حنون آمیز گذشته از نفس افتاده است، آن هم درست در زمان انتخابات به یاد سلیقه متفاوت حوانان افتاده اید؟

دولت شما بعد از حمله اسراییل به عزه لایحه رسیدگی به جرایم بین المللی و جنایات جنگی" علیه بشریت و به ویژه مسلمانان" را برای تصویب تقدیم مجلس کرده است.در لایحه دولت، "کشتار افراد یا قراردادن آنها در معرض شرایط زندگی نامناسب از قبیل محرومیت از نیازهای ضروری زندگی، قطع کمک های انسان دوستانه نسبت به یک نژاد، قوم، ملت و ساکنان یک منطقه و یا پیروان یک دین به قصد نابودی تمام یا بخش قابل توجهی از آنها" نسل کشی محسوب می شود و مرتکب و آمر آن به حبس از پانزده سال تا  اعدام محکوم می شود.

این «به ویژه مسلمانان» که حقوق ویژه برای مسلمین  در نظر گرفته است چند مشکل اساسی دارد. اولین مشکلش این است که برای مسلمانان حق ویژه در نظر گرفته است و  این  خود مغایر حقوق بشر است. دوم اینکه حکومت ایران هنوز به شکایات بازماندگان قتل عام اهالی غیرنظامی  قارنا  که بدست عوامل جمهوری اسلامی قتل عام شدندو اتفافآ مسلمان هم بودند، هیچ توحهی نکرده است٠ سوم اینکه قوه قضایی ایران نه تنها هنوز هیچ پاسخی به سئوالات بازماندگان و روزنامه نگاران در مورد کشتار چندین هزار زندانی در سال ١٣٦٧ نداده است٠ بلکه هم اکنون عوامل حکومت مشغول تخریب گورستانی هستند که اجساد این قربانیان به صورت دسته جمعی یا فردی در آن مدفون هستند.  چهارم اینکه در جنگ هشت ساله هر دو کشور ایران و عراق دست به جنایت جنگی زده اند و در مواردی  اسرا ی جنگی را به قتل رسانده اند٠ در این مورد بخصوص شاهدانی وجود دارند که حکایت از زنده بگور کردن اسرای زخمی عراقی می کنند٠ به این شهادتنامه که بخشی از آن را اینجا می آورم توجه کنید:

...............هوا نيمه ثاريك و روشن بود كه صدايى ثوجه مان را جلب كرد .بطرف صدا رفثم چندين صدا بود.از پشث يك ثپه خاك ميامد .لهجه عربي همراه ناله.ترس و كنجكاوى در وجودم افثاد.صداى خودرويى شبيه لودر كم و زياد ميشد وقثى نزديكثر شدم ديگر ميشد ثشخيص داد.مو بر ثنم سيخ شد.حدود ٢٠ ثا ٣٠ عراقى مرده ،  نيمه جان و مجروح همه روى هم ريخثه شده بود ند، تعدادى سعى ميكردند خود را از لابلاى جنازه ها به بيرون بكشند و لودر همچنان مشغول ريختن خاك بر روى انها بود، .بتدريج بعضى به زير خاك رفثه و فقط دسثشان از زير خاك بيرون مانده بود. بدنم شروع به لرزيدن كرد.................................

نام مخفوظ
قابل توجه است که از نظر لایحه شما آنها هم مسلمان بودند و حق ویژه داشتند. اما حکومت اسلامی سی سال است که حق ویژه را تنها برای وابستگان خود مجاز می شمارد و هر کسی از این وابستگی دست شسته ، با خشونت آماج حمله گشته است. از محل دفن زنده بگوران عراقی به غیر از افرادی که مثل نمونه بالا شاهد واقعه بوده اند، عوامل اطلاعاتی حکومت نیز مطلع هستند. اگر به ناگهان امروز اجسادی کشف می شوند تا با نام شهید در دانشگاه مدفون شوند از نظر وزارت اطلاعات ایران اتفاقی نیست. این اجساد متعلق به زنده بگوران سربازان زخمی عراقی هستند که هر زمان نیاز باشد هم برای پاک کردن منطقه از آثار جنایت و هم برای استفاده ابزاری از این اجساد کشف می شوند.

آقای احمدی نژاد من به قدرت شما متوهم نیستم و می دانم،چه استقبال مردم یزد از شما و چه از مقام رهبری با چه شیوه هایی صورت گرفته است. استفاده از این شیوه ها در تمام حکومتهای دیکتاتوری مرسوم است و شما نیز خارج از قاعده عمل نکرده اید. اما درمورد مخدوش کردن نام شهدای جنگ هشت ساله  دولت شما عرف و اخلاق حتی نظامهای دیکتاتور را کنار نهاده است.

آقای احمدی نژاد من باز هم برای شما نامه خواهم نوشت بدون اینکه انتظار پاسخی باشد. دوران شما سرریز کرده است  و نظام با خشونت از شما عبور خواهد کرد تا منافع خود را با اشخاص و افراد دیگری تامین کند. از هم اکنون شما خود را متعلق به تاریخ بدانید. جای شما در تاریخ کجا خواهد بود؟

Source: //belgirani.blogfa.com/post-4.aspx


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh