جمهوری جعل وجهالت و دروغ و ریا کاری!

sobh
by sobh
21-May-2010
 

حتما نگاه کنید که مسئولین این رژیم شارلاتان چگونه مردم ما را فریب
میدهند!


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh