پژواک روزگار

sobh
by sobh
21-May-2010
 
فیلم بی بی سی،"پژواک روزگار" را درباره ی استاد شجریان با کیفیت خوب و
بطور
کامل در این لینک ببینید  و لذت ببیرید //www.viddler.com/explore/pouya_2010/videos/2...

Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
Majid

عِرض خود میبری و زحمت ما میداری

Majid


دقیقهء ٤٧ ببعد رو یکخورده با دقّت بیشتر نگاه کن و با جان دل بشنو !

بر دامن کبریاش ننشیند گرد!

صبح.........ممنون از این کلیپ


خلفای راشدین

انّ الله خیر الماکرین

خلفای راشدین


 

 

خداوند وجود همه هنرمندان را حفظ کند. استاد شجریان فعالیت ها‌ی هنری
خود را از بزم ها‌ی خصوصی سران رژیم مرحوم شاه، وزرأ، سناتور‌ها و ساواکی
ها‌ی عزیز شروع کردند تا به امروز که در حلقه دراویش میدرخشند و لنگه ها‌ی
کفش در حضورشان جفت میشود. بنده را شکی نیست که اگر زمان رخصت دهد، استاد
دیر یا زود به درجاتی از 
مکاشفات نائل خواهد شد، که در مقابل چشمان حضار بر
نیروی جاذبه زمین فائق آمده، در فضا معلق خواهد شد.