خلیل بهرامیان گریست

sobh
by sobh
11-May-2010
 

خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی در تماسی با تلویزیون نوروز از موکلانش که اعدام شده اند گفت

اعدام ایران تهران کردستان


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh