بنی صدر

sobh
by sobh
18-Jan-2010
 

سخنان قبل از درس آقای بنی صدر: خوش بینی ها و بدبینی ها بر ادامه جنبش. سلسله درسهای آقای ابوالحسن بنی صدر در رابطه با مردمسالاری هر چهار هفته یکبار در پاریس برگزار می شود. درس آینده یکشنبه 14 فوریه 2010. مباحث این جلسات ، برای شنیدن از طریق پالتاک قابل دسترسی است. نام اطاق: ایران استقلال آزادی مردمسالاری

Part 1:

Part 2:


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
ebi amirhosseini

Ali jaan

by ebi amirhosseini on

No,you're not aziz.

Ebi aka Haaji


Ali P.

Annoyed

by Ali P. on

Am I the only one annoyed by this man?