به یاد امیر جوادی فر

sobh
by sobh
15-Dec-2009
 

به یاد شهید جنبش سبز ایران ، امیر جوادی فر I 


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
Maryam Hojjat

Very Sad Indeed!

by Maryam Hojjat on

May rest in peace his soul.

Payandeh IRAN & IRANIANS


sobh

در خلوت روشن با

sobh


در خلوت روشن با تو گريسته ام
برای خاطر زندگان،
و در گورستان تاريک با تو خوانده ام
زيبا ترين سرودها را
زيرا که مردگان اين سا ل
عاشق ترين زندگان بودند.