مخفیگاه بسیجیان مزدور

sobh
by sobh
10-Dec-2009
 

در روز ۱۷ آذر ۱۳۸۸ بعد از درگیریهای گسترده در دانشگاه تهران،بسیجیان مزدور حکومت که در دانشگاه به ضرب و شتم دانشجویان پرداخته بودند،به صورت دسته جمعی در طول خیابان طالقانی در حرکت بودند و در نهایت ه... 


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh