احتمال قطع اینترنت در ایران

sobh
by sobh
13-Sep-2009
 

توجه: شرایط و شنیده ها حاکی از احتمال قطع اینترنت در ایران است که حاصل وحشت کودتاچیان است.تا زمان هست استفاده کنیم. جهت اطلاعرسانی خارج از اینترنت می توانید از اعلامیه استفاده کنید. با تشکر از حامیان ...بیش از هر زمانی: هر ایرانی یک رسانه

//www.flickr.com/photos/42446399@N05/3915119120/sizes/l/


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh