دفاع بی خشونت

sobh
by sobh
28-Jun-2012
 

مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت یک مرکز مجازی است که شبکه‌ای برونمرزی شامل پژوهشگران، مترجمان، نویسندگان و کوششگران مدنی در آن گرد آمده‌اند. هدف مشترک این گروه ترویج و آموزش کنش بی خشونت به عنوان مؤثرترین راه برای ایجاد تغییر اجتماعی است

//youtu.be/FsTmQH2grgs


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
sobh

I JJ, I tried it again and it works fine with me.

by sobh on

Here is the link again:

 

//youtu.be/FsTmQH2grgs

 

 


Jahanshah Javid

?

by Jahanshah Javid on

your link does not work