شورای حقوق بشر سازمان ملل

sobh
by sobh
28-Jun-2012
 
امروز در شورای حقوق بشر در مورد ایران زیاد صحبت خواهد ش شما میتوانید به صورت زنده این گزارش را در لینک زیر مشاهده نماید حتما در صورت امکان مشاهده کنید و خبر رسانی نماید

 
//webtv.un.org/live-now/watch/20th-regular-se...


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh