دکتر روازاده ازحدیث امام رضا در مزایای واجبی می گوید

sobh
by sobh
20-Jun-2012
 

آقا امام رضا می فرماید هر روز واجبی بگذارید، نشد هر یک روز در میان، نشد هفتگی، نشد دو هفته یک بار، نشد هر ماه. اگر یک ماه گذشت پول نداشتید قرض کنید واجبی بگذارید. اگر چهل روز گذشت و واجبی نگذاشتید مسلمان نیستید. بوی واجبی لذت بخش است. آرسنیک واجبی به اروپا رفته با فسفر و گوگرد مخلوط میشه به عنوان دارو به ایران صادر می شود. هر کسی که واجبی می گذارد دچار روماتیسم و سرطان خون نمی شود


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
Azarbanoo

Sobh, jmyt17 is referring to Dr. Ravazadeh

by Azarbanoo on

Not you as the one who posted this video.


sobh

jmyt17

by sobh on

What do you mean? Just FYI, I think I have a proven track record on this site, regarding my stand towards extremism and IRI and idiocracy in general. I'm wondering, what is your position? After more than 4 years being member here, not even one blog?


Azarbanoo

Islamists' Arajifs!

by Azarbanoo on

Like Emams' arajifs.


jmyt17

ازحدیث امام رضا

jmyt17


 

Tou yeki ke az hame  khar tar  hasti,cheentezari mishavad az tou va amoozesh dahande gane tou eslami khar dasht.