من علی کاظمینی هستم، 76 ساله، خونخواه پسرم و نوه ام!

Share/Save/Bookmark

Shorts
by Shorts
16-Jul-2009
 

بسمه تعالی

رهبر محترم جمهوری اسلامی با سلام

من علی کاظمینی هستم، 76 ساله. خداوند تبارک تعالی دو پسر به من عطا نمود که آنها را حسن و حسین نامگذاری کردم. حسن 22 ساله به ندای رهبرانی که یکی از آنها حضرتعالی هستید روز 17شهریور 57 به میدان ژاله رفت تا به همراه سایر همفکرانش برعلیه رژیم شاه تظاهرات کند. .در تجمعی که برای آن مجوز نداده بودند حاضر شد و عوامل سفاک شاه به ادعای آنکه تجمع غیرقانونی است با جمعیت برخورد کردند و حسن شهید شد.

تا چند روز قبل، شاه را عامل ریختن خون فرزندم می دانستم. چند روز قبل نوه 19 ساله ام، پسر حسین که پدرش او را به یاد عموی شهیدش حسن نام گذاشته بود، به ندای رهبرانی به خیابان انقلاب رفت تا به همراه همفکرانش برعلیه حقی که از کف داده بود، تظاهرات کند. در جمعی که برای آن مجوز نداده بودند حاضرشد و عواملی به ادعای آنکه تجمع غیرقانونی است با جمعیت حاضر برخورد کردند و حسن دیگر به خانه برنگشت.

حال که شما فرموده اید مسبب خون های ریخته شده دعوت کنندگان مردم به خیابان ها هستندباید گفت: رهبرمحترم کشور قبول فرمائید که یک بام و دو هوا نمی شود. اگرخونخواهی از دعوت کننده تظاهرات صحیح باشد، پس من بایستی خونخواهی پسرم که در 17شهریور 57 خونش ریخته شد را از شما مطالبه کنم و اگر خونخواهی از سردمداران حکومتی که به مخالفین خود حتی اجازه ابراز مخالفت در یک تظاهرات آرام را هم نمی دهند، صحیح باشد، پس خونخواهی نوه 19 ساله ام از شما فقط معنی میدهد و لاغیر.

دوم تیر ماه 88
علی کاظمینی

From: Maryam

Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
Mehrban

Leaders of the Islamic Republic

by Mehrban on

have proven that they have had no other interest but to attain the power and the wealth that they perceived the king and the ruling class before them enjoyed.   The impulse behind the Islamic revolution in its essence has turned out to be a hollow mimatic desire.  To be like the ones they dethroned.

My sincere condolences to Mr. Kazemini for the loss of his precious children.


shushtari

interesting.....

by shushtari on

that he's blaming the shah for maydoon jaleh......it is known fact that palestinian terrorists were shipped in by the mullahs to shoot at the soldiers from within the crowd to make them shoot back.....

these are the same thugs that burned 450 innocent iranians in cinema rex....

all this has been a big lie and a hoax on the iranian people....

 

the shah was no angel, but the akhoonds are TRUE EVIL

 

javid iran 


mahmoudg

History repeats itself

by mahmoudg on

How true it is tha power corrupts and abosolute power corrupts absolutley.  Even though seyed Ali gheda was himself part of the charlatans who came into the strees in 1979, he has himself forgotten history.


Abarmard

Well said but he is not reading

by Abarmard on

His power has corrupted him too much.


alborz

Excellent logic...

by alborz on

...presented to an irrational system without any expectations.

May God grant Mr. Kazemini and his family patience and forebearance in their ordeal.

Alborz