مش حسن و اوباما


Share/Save/Bookmark

مش حسن و اوباما
by Shorts
07-Dec-2008
 
From: asgharagha.com
By HADI KHORSANDI
Sent by Kayvan


مش حسن با دو عدد گاو ز صحرا آمد
با زنش گفت به شادی که اوباما آمد


پلوئی دم بکن و پوست بکن بادمجان
که به جانم هوس مرغ و مسما آمد


همسرش گفت که این سمت نیامد، دیدم
به گمانم که در اطراف یو.اس.آ. آمد


تازه با رأی من و تو که نیامد سر کار
روی آرای همان مردم آنجا آمد


چه کند فرق برای من و تو، بیچاره؟
درد ما را مگر او بهر مداوا آمد؟


گاومان شیر فزونتر بدهد از فردا؟
بابت ذوق زیادی که اوباما آمد؟


یا که گاو نرمان هم پس از این شیر دهد؟
روی شوقی که طرف با هی و هورا آمد؟


کو برنجت که پلو خواستی از بهر ناهار؟
مرغ بریان مگر از عالم رؤیا آمد؟


ضمناً این مرد سیاهی که دلت را برده
نه سیاهی است که در قصه و انشا آمد


«آن سیه چُرده که شیرینی عالم با اوست»*
سر سپرده به دلارست که بالا آمد


همچنان در به همان پاشنه خواهد چرخید
این یکی از پی نو کردن لولا آمد


چشم پر ماتم افغان و عراقی روشن
بوش تازه نفسی تازه به دنیا آمد ......


همسر مشدی حسن گفت «اوبامازدگی»
میکروبش از نفس خاتمی ما آمد


نظر مشدی حسن چون ز اوباما برگشت
با دوتا گاو خودش جانب صحرا برگشت


-------

* مصراع از حافظ


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
Manoucher Avaznia

من همین گفتم و

Manoucher Avaznia


من همین گفتم و این خلق نیو شید مرا

این بشر عین سراب است که فریبا آمد.

رب جنگ است چنان هر سلف خونریزش

گرچه با داعیه ی صلح مسیحا آمد.

غارت خلق کند؛ در کف دارا بنهد

آنچه از خوی جواد و کف شیلا آمد

خانه از بیخ سیاه است؛ بنگر ای درویش

گرچه اندر نظرت قصر مبیضا آمد.

او ز احباب فریب است نه از کوی حبیب

گرچه با خال و خط و روی  پریسا  آمد.

دل چه خوش داری ازین نامده بر ساحل نیل

که جهان نو شود ای خلق چو موسی آمد؟

باورت هست که نمرود شود انسان دوست؟

یا نرون خون جگر از رنجش ترسا آمد؟

 


Javad Yassari

Hadi Khorsandi is the best!

by Javad Yassari on

Hadi Khorsandi is the best!  This is a good poem and wise, too.  I remember how much I laughed the first time I read it on the site.  I loved reading it and laughing with it again today.  A perfect Sunday post.  Thanks.

 


default

funny,

by Anonymous- (not verified) on

Funny, funny...Thanks for sharing the link to original site. The site seems very interesting with features such as "Tools", "Inspirational Postcards", and so forth. :)


Souri

Jj jan

by Souri on

Mokh  less  :O)


Jahanshah Javid

Thanks!

by Jahanshah Javid on

Mamnoon Souri for the information :o)


Souri

Hadi Khorsandi

by Souri on

Dear Short, I loved this poem when I first read it and like you I wanted to post it here to share it with the friends.

This is wrote by Hadi Khorsandi, in Asgharagha's website.

Be ware of the watch dogs who will right away post an irritating comment for you, letting you know that "this event happened on the site some 1400 hours ago " :-) 

For my part, I just love to read it over and over. Never get enough .

thanks for sharing your interest with us.


Jahanshah Javid

Brilliant!

by Jahanshah Javid on

Great poem. And very realistic. Obama is no Bush, but he's no savior either.