ليست تظاهرات در دفاع از زندانيان سياسى


Share/Save/Bookmark

ليست تظاهرات در دفاع از زندانيان سياسى
by Shorts
26-Jan-2011
 

ليست تظاهرات --- شنبه ٢٩ ژانویه - در دفاع از زندانيان سياسى
parsdailynews.com

تظاهرات در دفاع از زندانيان سياسى
شنبه ٢٩ ژانویه
نه به زندان و شكنجه و اعدام
جان زندانيان سياسى در معرض خطر جدى قرار دارد

رژيم اسلامى از هر طريق ممكن و بيش از پيش زندانيان سياسى و خانواده هايشان را تحت فشار گذاشته است۔

جعفر كاظمى, زینب جلالي زاده, زهرا بهرامى, حبيب لطيفى, محمد علی آقایی, يوسف رشيدى, تنها تعداى از كسانى هستند كه در خطر اجراى حكم اعدام قرار دارند۔ اين ليست ادامه دارد . . .

تا حال با اعتراض و مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى و توقف اعدامها توانسته ايم رژيم را وادار به عقب نشينى كنيم و تنها با ادامه اين مبارزه است كه ميتوانيم جان زندانيان سياسى را نجات دهيم۔

روز شنبه ٢٩ ژانويه ٢٠١١ در دفاع از زندانيان سياسى يكصدا در مقابل سفارتخانه هاى رژيم اسلامى, مراكز عمومى وميادين شهر تجمع ميكنيم۔ و هر چه رساتر صداى زندانيان سياسى را به گوش جهانيان ميرسانيم و اعلام ميكنيم:

احكام اعدام هر چه سريعتر ملغى بايد گردد!

زندانيان سياسى فورى و بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند!

تماس با كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى براى تظاهرات در كشورهاى زير:

لندن انگلستان
شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر، میدان ترافالگار
Trafalgar Square, North Terrace, National Gallery مقابل
تلفن تماس: عليرضا رشيدى: 07515732665

سويد- استکهلم
٢٩ ژانویه ساعت ٢ تا ٤ در میدان سرگل
تلفن تماس: ممد اميرى : 0737801510

تورنتو-كانادا
شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر
محل: تقاطع یانگ و دانداس، مقابل در اصلی ایتون سنتر
تلفن تماس: رامين ژوبين 6478629472

اسلو-نروژ
شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ١ تا ٢ بعدازظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی
ساعت ٢ و نیم تا ٣ و نیم در محل وزارت امور خارجه نروژ
تلفن تماس: ابولقاسم كاردار : 041333268
تلفن تماس: صابر رحیمی ٩٨٦٩٤٠٠١

دنهاگ- هلند
جمعه ٢٨ ژانویه، ساعت ٣ تا ٥ بعدازظهر مقابل پارلمان هلند
تلفن تماس: یلدا بیرام 0031650994005

هامبورگ- آلمان
تلفن تماس: پدرام رضازاده 017648325613

آلمان ـ فرانکفورت
٢٩ ژانویه ٢ بعدازظهر مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در Raimundstraße 90
بدنبال تجمع در مقابل کنسولگری، در ساعت ٤ در مرکز شهر فرانکفورت (هاوپت واخه) نمایش فیلم و عکس
تلفن های تماس: ٠١٥٧٨٧٤٩٧٢٣١، ٠١٥٧٧٤٦٥٠١٨٦

آلمان ـ برمن
شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ٥ بعدازظهر
محل: Marktplatz
تلفن تماس: ٠١٧٢٤٠٣٧٠٣٥

آلمان ـ کلن
٢٩ ژانویه، ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر
مکان: dom platte

کانادا ـ تورنتو

شنبه |٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر
محل: تقاطع یانگ و دانداس، مقابل در اصلی ایتون سنتر
آدرس و تلفن تماس:
wpicanada@yahoo.com
416 726 9321

کانادا ـ ونکور
٢٩ ژانویه، زمان : شنبه ٢٩ ژانویه٬ ساعت ٢ بعدازظهر، مقابل آرت گالرى ضلع رابسون
تلفن تماس: ٦٠٤٧٢٧٨٩٨٦

کانادا ـ اتاوا
٢٩ ژانویه ، ساعت ١٢ تا ٢بعدازظهر مقابل پارلمان اتاوا
تلفن تماس: داود آرام ٦١٣٨٥٩٧٩٢٩

سوئد ـ مالمو
٢٩ ژانویه ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر
محل: Davidhallsbron

سوئد ـ استکهلم
٢٩ ژانویه ساعت ٢ تا ٤ در میدان سرگل

انگلیس ـ لندن
شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر، میدان ترافالگار مقابل ناشنال گالری
Trafalgar Square, North Terrace (outside the National Gallery)

هلند ـ دنهاخ
جمعه ٢٨ ژانویه، ساعت ٣ تا ٥ بعدازظهر مقابل پارلمان هلند
تلفن های تماس: بهمن خانی: 0651273261، یلدا بیرام: 0650994005

افغانستان ـ کابل، هرات، مزار شریف و قندهار
ژانویه
در تماسی که با مسئولین حزب همبستگی افغانستان داشتیم، اطلاع دادند که روز ٢٩ ژانویه در چهار شهر کابل، هرات، مزار شریف و قندهار علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران تظاهرات خواهند داشت. جزئیات این تظاهرات ها بعدا به اطلاع خواهد رسید.

آمریکا ـ واشنگتن
٣٠ ژانویه، از ساعت ١٢ تا ٣ بعداز ظهر،درمقابل " دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در" (ویسکانسین اونیو، واشنگتن)

اعدام های گسترده در زندانهای جمهوری اسلامی، اعدام فعالین سیاسی، دستگیری های هرروزه و محكومیت های سنگین فعالین سیاسی، فعالین کارگری، دانشجویان معترض، فعالین دفاع از حقوق زنان و وکلای زندانیان، باید با یك عكس العمل گسترده و متحدانه بین المللی پاسخ بگیرد.

جمهوری اسلامی در وحشت از خیزش مجدد مردم، مردمی که بخاطر فقر، گرانی، بیکاری، سرکوب و بیحقوقی و تحقیر کارد به استخوانشان رسیده است، به سرکوب و جنایت بیشتری روی آورده و دستگاه قضایی حكومت مفتخر است كه بیش از قبل چوبه های دار برپا كرده و در طول دو هفته گذشته دهها نفر را اعدام کرده است.

قدرتمند و یکپارچه به دفاع از زندانیان سیاسی و مقابله با اعدامها برخیزیم و حکومت اسلامی را از طرح ها و نقشه های جنایتکارانه اش پشیمان کنیم. این در توان ما هست اگر تمام ظرفیت مان را بکار گیریم و یکپارچه در مقابلش بایستیم. مردم ایران و ایرانیان مقیم خارج، به حق انتظار دارند جریانات مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی و تمام مخالفین این حکومت، با تمام قوا به میدان بیایند و از زندانیان سیاسی دفاع کنند، به اعدام ها اعتراض کنند و مانع جنایت بیشتر توسط حکومت اسلامی شوند.

روز شنبه ٢٩ ژانویه قرار است در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی و یا مراکز شهرها در سراسر جهان، علیه اعدام ها و در دفاع از زندانیان سیاسی، تظاهرات، راهپیمائی و میتینگ هائی برپا شود. تلاش کنیم که این روز هرچه سراسری تر و قدرتمندتر برگزار شود و افکار عمومی جهانی را هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی به حرکت در آوریم.

کمیته بین المللی علیه اعدام، با تمام توان خود در این تظاهرات ها شرکت میکند و به سهم خود تلاش میکند که تظاهرات ها هرچه وسیعتر و در تعداد هرچه بیشتری از شهرها با هماهنگی سایر جریانات اپوزیسیون برگزار شود. ما همه مخالفین جمهوری اسلامی، کلیه سازمانها و نهادهای مخالف اعدام و تمامی مردم آزادیخواه را فرامیخوانیم که روز شنبه ٢٩ ژانویه در تجمعات اعتراضی علیه جهموری اسلامی، در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام ها شرکت کنند، تظاهرات سازمان دهند و تلاش کنند که روز ٢٩ ژانویه به روز بزرگی در مبارزه علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی تبدیل شود.

اعدام ها باید فورا متوقف شود و مجازات اعدام لغو گردد

زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط از زندان آزاد شوند

کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته بین المللی علیه سنگسار


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
Shemirani

Time for action

by Shemirani on

thanks for info.

 please share this as much as you can !


Monda

We'll be there!

by Monda on

and will pass around this info. Thanks for posting!


vildemose

January 29 global day of

by vildemose on

January 29 global day of action - 32 events & counting In support of political prisoners and against execution in Iran

Many organizations and individuals have announced their serious concern about public executions and intensification of executions in Iran. Saturday 29th January 2011, has been declared as a day of global protest against executions and in defense of political prisoners in Iran.

Updated list of 32 events

AFGHANISTAN

Kabul, Herat, Mazarsharif & Kandahar
Date: Saturday, January 29
Details to follow

Note: In an exchange with the responsibles of the Afghan Solidarity Party, we were informed that on 29th January, in the four cities of Kabul, Herat, Mazarsharif and Kandahar, there will be protests against execution and in support of political prisoners in Iran.

AUSTRIA

Vienna
Date: Saturday January 29
Details to follow

CANADA

Toronto
Date: Saturday January 29
Time: 2-4pm
Location: Yonge and Dundas St. In front of Eton Center.
Contact: wpicanada@yahoo.com, 416-726-9321

Vancouver
Date: Saturday January 29
Time: 2pm
Location: In front of Robson Art Gallery
Contact: 60-47278986

Ottawa
Date: Saturday January 29
Time: 12-2pm
Location: In front of Ottawa Parliament
Contact: Davoud Aram, 6138597929

DENMARK
Copenhagen
Date: Saturday January 29
Time: 2-3pm
Location: In front of Amnesty International - Gammeltorv - 1457 København K
Also,
4-6pm meeting in Pouyandeh library

FRANCE

Besançon
Date : saturday January 29
Time : 3pm
Location : Place du 8 septembre
Organised by : Iran Solidarité supported by CGT ADDSEA, Initiative Communiste-Ouvrière, Fédération Anarchiste, SUD Santé Social and others,
Contact: cgt.addsea@gmail.com

GERMANY

Berlin
Date: Saturday January 29
Time: 2-5pm
Joachimstaler Platz, (U-Bhf Kurfürstendamm
Contact: 0178 2486 6317

Frankfurt
Date: Saturday January 29
Time: 2pm
Location: Raymondstrasse, in front of Islamic Republic Consulate
~followed by subsequent action:
Time: 4pm
Location: Frankfurt City Center, Hawptwache
Contact: 015774650186 and 015787497231

Bremen
Date: Saturday January 29
Time: 2-5pm
Location: Marktplatz
Contact: 01724037035

Köln
Date: Saturday January 29
Time: 1-3pm
Location: Domplatte

Hamburg
Date: Saturday January 29
Time: 12noon
Location: Hauptbahnhof (Nord) – Glockengießerwall
Contact: 0176-4832 5613 , 0172-4044 323

München
Date: Saturday January 29
Time: 4-6pm
Location: Opfer des Nationalsozialismus

Leipzig
Date: Saturday January 29
Time: 2-4pm
Location: Grimmaische Straße -Zentrum
Contact: saeede999@yahoo.de , 0176 29 31 9819

IRAQ

Soleimaniya
Date: Saturday January 29
Details to follow

NETHERLANDS

Den Haag
Date: Friday January 28
Time: 3-5pm
Location: In front of the Dutch Parliament
Contact: Bahman Khani, 06-51-273261, Yalda Bayram, 06-50-994005

NORWAY

Date: Saturday January 29
Time: 1-2pm
Location: In front of Islamic Republic Embassy
~followed by subsequent action:
Time: 2-3:30pm
Location: In front of Foreign Ministry of Norway
Contact: Saber Rahimi 9-869-4001

SWITZERLAND

Zurich
Date: Saturday January 29
Time: 2-4pm
Location: vor der Kirche Stauffacherstr. 10

SWEDEN

Malmö
Date: Saturday January 29
Time: 1-3pm
Location: Davidhallsbron
Contact: 0703 63 80 88 , 0703171102

Stockholm
Date: Saturday January 29
Time: 2-4pm
Location: Sergels torg
Contact: 0737-801510

Gothenburg
Date: Saturday January 29
Details to follow
Contact: 0708-544 529

Borås
Date: Saturday January 29
Time: 2-4pm
Location: Stortorget
Contact: 0737-598566

For more information re the events in Sweden contact: Afsaneh Vahdat 0702-468454

UNITED KINGDOM

London
Date: Saturday January 29
Time: 2-4pm
Location: Trafalgar Square, North Terrace (outside the National Gallery)

London
Date: Saturday January 29
Time: 11-12.30pm
Location: In front of BBC Broadcasting House, Portland Place, W1A 1AA

UNITED STATES

Washington DC
Date: Sunday January 30
Time: 12-3pm
Location: In front of the Islamic Republic Interests Section of the Pakistani Embassy, 2209 Wisconsin Ave
Hassan Massali: 301-792-3370; hmassali@aol.com
Maria Rohaly: 240-472-9565; maria.rohaly@gmail.com

San Francisco, California
Date: Saturday January 29
Time: 2-4pm
Location: Union Square

Irvine, CA
Date: Friday January 28
Time: 5-7pm
Location: on the corner of Jamboree & Barranca city of Irvine, CA

New York City, NY
Date: Saturday January 29
Time: 3-5pm
Location: Union Square

We call on everyone to be part of this global day of protest and support the people of Iran. Solidarity with people of Iran and international pressure is a significant factor that helps people of Iran in their struggle to liberate themselves; protest works, remember the case of Sakineh Ashtiani!

1. Join or organize a protest in your city;
2. Let us know time and venue of your protest and action
3. publicize the news of the protest in your local paper, trade union and other organisations
4. Sign the declaration of the global day of action
5. Governments everywhere must come under pressure to break all diplomatic links with the Islamic regime of Iran

Free all political prisoners
End capital punishment
//iransolidarity.blogspot.com/


Roozbeh_Gilani

Excellent, and Thank you.

by Roozbeh_Gilani on

Will be there, we will not let the islamist  murderers to  get away with it. 

"Personal business must yield to collective interest."