ده سال مي داني يعني چه؟


Share/Save/Bookmark

ده سال مي داني يعني چه؟
by Shorts
03-Oct-2010
 

بهروز جاويد تهراني، پس از جريانات 18 تير 78 در زندان است . يعني بيش از ده سال. ده سال ميداني يعني چه ؟ ميداني اگر يک جوان را ده سال در بندي که تو ميداني چه بندي است به زنجير کنند ، چه مي ماند از او؟

تقصير نظام نيست. تقصير حکومت نيست. تقصير دولت آقاي خاتمي و محمود احمدي نژاد هم نيست. شاهرودي و لاريجاني و سيد علي خامنه اي هم تقصيري ندارند. من وتو هم که اصلا هيچ. به ما چه؟

تقصير بهروز است . تقصير همان جوان ده سال پيش است که براي آزادي فرياد زد. شايد براي من و تو. نميدانم. عصر جمعه ما را خراب نکن. ميخواست فرياد نزند. به ما چه؟

بهروز جاوید تهرانی، آخرین زندانی بازمانده از قیام خونین ۱۸ تیر ۷۸، در اعتراض به انتقال خود به سلولهای انفرادیِ زندان گوهردشت و شرایط طاقت فرسا و غیر انسانیِ موجود، در هفتمین روز اعتصاب غذا بسر می برد. به گزارش تارنمای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، این زندانی سیاسی ۱۷ اسفند ماه گذشته با یورش گروهی از ماموران بند یک (به ریاست حسن آخریان) همراه با ضرب و شتم به سلولهای انفرادی معروف به سگدونی منتقل شد که طی این مدت چند بار به اطلاعات زندان منتقل شده و توسط کرمانی و فرجی، رئیس و معاون اطلاعات زندان مورد شکنجه های جسمی قرار گرفته است.

علت فشارهای مضاعف بر بهروز جاوید طهرانی، ادامه اعتراضات این زندانی سیاسی در زندان و نارضایتی وی از حضور در بندهای جانیان خطرناک می باشد.گزارش فعالین حقوق بشر همچنین خاطرنشان می سازد بهروز در اعتراض به انتقال خود به سلولهای انفرادی، شکنجه های جسمیِ اعمال شده و همچنین شرایط طاقت فرسا و غیر انسانیِ بند مذکور، از ۱۱ فروردین ماه در اعتصاب غذا بسر می برد و شرایط جسمی او به دلیل شکنجه های جسمی،شرایط غیر انسانی و اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته است

.

.

.

ده سال مي داني يعني چه؟

Yas Yasi


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
Sahameddin Ghiassi

The system in the world, makes us indifferent.

by Sahameddin Ghiassi on

That is the training in the world which made all of us indifferent, so the cruel people can do what ever they want, and we say ; it is not my problem.


sobh

 ننگ بر ما که چه

sobh


 ننگ بر ما که چه ساده فراموش میکنیم