حمایت از جنبش سبز و موسوی برای ۲۲ بهمن


Share/Save/Bookmark

Shorts
by Shorts
09-Feb-2010
 

میر حسین موسوی در مصاحبهٔ اخیر خود با با شجاعت و شفافیت به مسائل پر اهمیّت روز اشاره کرده است که عمده‌ترین آن تشریح شرایط حساس کنونی، پرهیز از خشونت و مقاومت در برابر استبداد حاکم می‌باشد.  
 
میر حسین بر این باور است که آرمانهای انقلاب ۱۳۵۷ که همانا آزادی، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، حکومت قانون و دموکراسی می‌باشد تاکنون بوقوع نپیوسته اند. میر حسین از این هم فرا تر رفته و با محکومیت قوه قضایه و صادق لاریجانی، چهره استبداد را با ماقبل از رژیم پهلوی مقایسه کرده است. این خود به تنهایی‌نمایان کننده ی بحران کنونی و تلاش جبش سبز برای عقب راندن  دولت احمدی نژاد و به دست آوردن انتخابات آزاد می‌باشد. هم اکنون هر دو جبهه در حال تدارک برای ۲۲ بهمن و "رقابت خیابانی" به دنبال سازمان دادن حامیان خود میباشند.  
 
مهندس موسوی به صراحت گفت: "سالهای اول انقلاب اسلامی اکثریت مردم قانع شده بودند که انقلاب همه ساختارهایی را که می توانست منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده است و من هم یک نفر از این جمع بودم. ولی الان چنین اعتقادی ندارم." او با شجاعت تکرار کرد:  "مردم دنبال آزادی و عدالت هستند و متوجه اند که دستگیری‌ها و اعدام‌ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج صورت می گیرد." وی در جای دیگر با لحنی عصبانی‌گفت:"امروز زندانها را پاکترین فرزندان ملت پر کرده اند؛ از دانشجویان و اساتید و دیگر اقشار. مطابق فرمول‌های مندرس شده‌ای به دنبال پرونده سازی برای آنها هستند با پرونده هایی مالی یا جنسی یا جاسوسی. در حالی که منحرفان واقعی و غارتگران بیت المال در بیرون از زندان‌ها مشغول جولان هستند!"

در مورد قانون اساسی، میر حسین موسوی تاکید کرد: "راه حل‌های گذر از قانون اساسی دارای اشکالات فراوان و جدی است. اولین آنها عدم توانایی صاحبان چنین خواسته‌ای برای جلب نظر اکثریت ملت ماست. بدون جلب نظر این اکثریت و حتی باید بگویم، بدون ایجاد یک اجماع نباید منتظر یک تحول اساسی و معنا دار باشیم. اینکه شما مخالف خرافه گرایی و تحجر هستید یک خواست خوب و اساسی است... و بنده جایی گفته‌ام که قانون اساسی وحی منزل نیست و همانطور که سال ۶۸ یکبار تغییر پیدا کرد می توان با توجه به نیازهای فکری مردم و مطالبات مردم و تجربیات ملی گام‌های مهمی در جهت کارآمدسازی بیشتر آن برداشت." عمده‌ترین هشدار میر حسین به رهبران نظام در باره قانون اساسی چنین آمده است: "همه باید بدانیم، عدم رعایت حقوق اساسی مردم که در قانون اساسی آمده است و هم چنین به رسمیت نشناختن حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به ابطال این میثاق ارزشمند ملی خواهد انجامید."

موسوی اضافه کرد هیچ نماینده ی در خارج از کشور ندارد و همه در جبش سبز میتواند  نظرات خود را بیان کنند و او هم یکی‌از این افراد است. او همهٔ ملت ایران را از جنبش سبز دانست و از پلیس تقاضا کرد در روز ۲۲ بهمن با مهربانی با مردم رفتار شود.

عدهٔ کثیری از ایرانیان خارج از کشور، بخصوص دانشگاهیان و روشنفکران، با توجه به شرایط  تاریخی‌و حساس ۲۲ بهمن، از پیامهای اخیر موسوی و مهدی کروبی برای راه پیمایی صلح جویانه و جلو گیری از خشونت برای اهداف  دمکراتیک حمایت میکنند. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با ابراز نگرانی از شرایط موجود همچون موسوی بر این عقیده اند که استبداد دینی مهترین عنصر بازدارنده پیشرفت جامعه ی مدنی است. ما امضا کنندگان زیر، به عنوان بخشی از ایرانیان فرهنگی‌ و دانش پژو هان خارج کشور از حرکت مردمی و صلح جویانه  جنبش سبز در روز ۲۲ بهمن حمایت می‌‌کنیم.

Signatories:  

* Abrahamian, Ervand: Distinguished Professor; Baruch College, City University of New York, USA

* Afshar, Ali: Professor (adj) Polytechnic Institute of NYU, USA

* Bastani, Bahar MD: Professor of Medicine - Nephrology and Director of kidney transplantation at Saint Louis University, Saint Louis Missouri

* Daryaee, Touraj: Howard Baskerville Professor in the history of Iran and the Persianate World University of California, Irvine, CA, USA

* Gorji, Ali: Professor of Neuroscience Research and Neurophysiology; Munster University, Germany

* Haghighatjoo, Fatemeh: Visiting Scholar, Center for Women in Politics and Public Policy, University of Massachusetts Boston, MA, USA

* Hashemi, Nader: Assistant Professor of Middle East and Islamic Politics, Josef Korbel School of International Studies, University of Denver, CO, USA

* Karimi-Hakak, Mahmood: Professor Department of Creative Arts, Siena College, New York, Artistic Director, Mahak International Artists Inc, Albany, New York of Theatre, NY, USA

* Keddie, Nikki: Professor Emerita of History, UCLA ;Santa Monica, CA, USA

* Keshavarz, Fatemeh: Professor and Chair, Asian & Near Eastern Languages and Literatures Washington University in St. Louis, IN, USA

* Kian, Azadeh: Professeur de sociologie, Directrice du CEDREF Université Paris-Diderot-Paris, France

* Mahdavi, Pardis: Assistant Professor, Pomona College, USA

* Mahdi, Akbar: Professor of Sociology, Ohio Wesleyan university, OH, USA

* Malekahmadi, Farshad: Associate Professor of Sociology, Naugatuck Valley Community, College, CT, USA

* Mansouri, Mehdi: Associate Professor of Education & Technology, Herzing University, Educational Consultant to Depts. at Virginia Commonwealth University, University of IL at Chicago, Hunter College of NY, NY, USA

* Milani, Abbas: Hamid and Christina Moghadam Director of Iranian Studies Stanford University, CA, USA

* Milani, Farzaneh: Professor of Persian Literature and Women Studies,University of Virginia, USA

* Mir-Hosseini, Ziba: Professor, London Middle East Institute, SOAS, University of London, UK

* Moaddel, Mansoor: Professor of Sociology, Eastern Michigan University, MI, USA

* Mohammadi, Majid: Visiting Scholar in Stony Brook Institute for Global Studies, NY, USA

* Monshipouri, Mahmood: Associate Professor, Dept. of International Relations, San Francisco State University, CA, USA

* Mousoli, Reza: BSc (Hons) MSc CED MBCS, Senior Lecturer Programme Director in Computing, Canterbury, Kent, United Kingdom

* Naraghi, Arash: Assistant Professor, Religion and Philosophy, Moravian College, PA, USA

* Navab, Mohamad: Professor, Project Leader, Cardiology, University of California, Los Angeles, CA, USA

* Niroomand-Rad, Azam: Professor Emeritus, , PhD, DSc, DACR, FAAPM, FACMP Fellow, American Association of Physicists in Medicine

* Rakei, Ali: Theoretical Physicist, Mitre Corporation, Washington DC, USA

* Rahni, Davood N.: Professor of Chemistry, Pace University New York, NY, USA

* Sadeghi, Nader: MD, FRCSC; Associate Professor of Surgery ;Director of Head and Neck Surgery George Washington University

* Sadri, Ahmad: Professor of Sociology and James P. Gorter Chair of Islamic World Studies, Lake Forest College, IL, USA

* Sadri, Mahmoud: Professor of Sociology, Texas Woman’s University, TX, USA

* Shavarini, Mitra K: Lecturer, International Center for Ethics, Justice and Public Life
and Women's & Gender Studies; Brandeis University ;Waltham, MA 02454, USA

* Tourage, Mahdi: Professor of Religious, Social Justice & Peace Studies King’s University College at The University of Western Ontario Canada

* Vahdat Farzin: Research Associate, Vassar College, NY, USA

* Ziai, Hossein: Jahangir and Eleanor Amuzegar Chair in Iranian Studies, Director of Iranian Studies, Department of Near Eastern Languages and Cultures, UCLA, CA, USA


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
Maryam Hojjat

Mosavi Supports Islamic or theocracy system of goverenment!

by Maryam Hojjat on

He is an akhoond in suit!


Khar

Q

by Khar on

Yes you are correct; people of Iran are behind the green movement, people are the green movement. But, they are also against theocracy. Now the question is; is Mir Husain Mousavi for or against the theocracy? I believe he can play a historical role in Iran at this junction in history, I also believe he has two choices stay loyal to theocracy in general or adhere to and accept the Iranian people’s 150 years old demand for a secular democracy in Iran. Which do think he will choose ultimately?


benross

اینکه بدون

benross


اینکه بدون داشتن آلترناتیو نباید به جستجوی سرنگونی بود توضیح واضحات است. اگر گل سرسبد روشنفکری ایرانی برای نمایش اتحاد، عقل و درایتش به چیزی بیش از این قد نداده باشد که برای این توضیح واضحات یک «سخنگو» تعیین کرده و از او حمایت کند تعجب آور نیست ولی تأسف بار است.


Q

agree 110%

by Q on

finally Abrahamian and co. have injected the badly-missing voice of sanity into this conversation. By making it clear that no one, I repeat NO IRANIAN fighting in Iran is looking for any kind of western "pressure" or "solution" to this crisis, they firmly ground the Green movement in the context of Iran's century long democratic movement.

Thank You to all the signatories and good luck to you on the 11th.

Ya hossein, Mir hossein


Jeesh Daram

یکبار هم که شده

Jeesh Daram


هر روز میشنویم که این بابا این را گفت و آنرا گفت،   چرا محل مصاحبه، تاریخ آن، اثبات گفته های او، نوار یا ویدیوی ایراد چنین نطقها را ارائه نمیدهید؟  در تمام نطقهایی که تاکنون از او دیده ایم و شنیده ایم جز ارادت خالصانه به رژیم چیز دیگری نگفته.  تنها ادعایش آنستکه حق او خورده شده است ولی یکبار بطور صریح از خامنه ای و بطور کلی رژیم اسلامی انتقاد نکرده است

 

این قهرمان سازی قلابی چه موقع پایان میپذیرد؟