به یاد کامبیز روستا

به یاد کامبیز روستا
by Shorts
26-Jul-2009
 

(۲٠٠٩-١٩۳٩)

در نخستین ساعات بامداد شنبه ۳ مرداد/۲۵ ژوئیه  کامبیز روستا مبارز قدیمی جنبش چپ ایران پس از ماه ها جدال با بیماری در برلین چشم از جهان فروبست. برای یکی دو نسل از کوشندگان راه آزادی و سربلندی ایران کامبیز روستا نامی آشنا و یادآور صمیمیت و وفاداری به آزادگی وعدالت و آرمان های والای انسانی بود. اندوه از دست دادن این دوست و مبارز از یاد نرفتنی را به همسر و فرزندان و همچنین بستگان او تسلیت می گوئیم. یادش گرامی باد.      

علی آتش، بهروز آذرنوش، جعفر اصفهانی، حسن اعتمادی، نادر اعتمادی، ناصر اعتمادی، کوروش اعتمادی، بیژن افتخاری، کوروش افطسی، رحیم باجغلی، علیرضا بنی فضل، حمید پرچم، هوشنگ پرویزی، مهدی حاجی ناظر، حمید حسینی، علی خوانساری، هوشنگ خوش سرور، زهره خیام، محمد داوری، رامین روحانی،  ولی سیادت، همایون سینا، کامران صادقی، سعید ضرابیان، حسن فرشچی، بهروز معظمی، کمال ناقد، علی ندیمی، محمد کارگهی، حمید نوذری، شهرام وفایی، یزدان هنروش، مهدی یوسفی.

۲٧ ژوئیه ۲٠٠٩
Sent by Behrooz Moazami


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
sima

My tasliyat to everyone who knew him

by sima on

A man of rare dignity, compassion, and dedication.


Farah Rusta

یه یاد او

Farah Rusta


درگذشت کامبیز، این عزیز از دست رفته را به خانواده و دوستان ایشان تسلیت میگویم. ایکاش جنبش چپ امثال آزاد مردانی نظیر کامبیز را بیشتر میداشت. یادش همیشه گرامی‌ باد و راهش پیوسته مداوم.

فرح