داریوش: خاموش ننشینیم


Share/Save/Bookmark

داریوش: خاموش ننشینیم
by Shorts
29-Jun-2009
 

SIGN PETITION
به حضور محترم جناب بان کی‌. مون، دبیر کل سازمان ملل متحد

عالی‌ جناب

تظاهرات صلح طلبانه و غیرخشن شهروندان ایرانی‌.، از تاریخ ۱۳ ژوئن، توسط کارگزاران جمهوری اسلامی ایران شدیدا مورد سرکوب واقع شده اند. بسیاری کشته و هزاران نفر توسط جمهوری اسلامی به خاطر این تظاهرات صلح طلبانه دستگیر شده اند. حتا کودکان و تماشاگران از گزند این سرکوب ها مصون نبوده اند.

در تاریخ ۱۲ ژوئن وزارت کشور جمهوری اسلامی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد. به نحو عجیبی‌. ساعتی‌. چند پس از بسته شدن حوزه‌.های انتخاباتی، محمود احمدی نژاد توسط دولت برنده اعلام گردید. میلیون‌.ها ایرانی که به کاندیدا‌.های مخالف، آقایان کروبی و موسوی، رای داده بودند جهت اعتراض به نحوه اعلام نتایج انتخاباتی به راهپیمایی مسالمت آمیز پرداختند. آنها همگی‌. تقاضای ابطال انتخابات را داشتند. تظاهر کنندگان پیر و جوان در شهر‌.های مختلف ایران به نحوی خود انگیخته و صلح آمیز در راه پیمایی‌.ها شرکت کردند. همه تظاهرات مسالمت آمیز بودند، تا زمانی‌. که چماق داران رژیم، که بار‌.ها توسط دولت برای ایجاد رعب و وحشت، و مشروعیت دادن به اجرای قوانینی سرکوبگر مورد استفاده قرار گرفته اند، وارد میدان شدند. این الواط، حتا وارد خوابگاه‌.های دانشجویان در دانشگاه‌.های تهران، شیراز و اصفهان شدند و دانشجویان را مورد رفتاری توهین آمیز و بی‌. رحمانه قرار دادند. ارتباطات تلفنی و خبر رسانی سانسور شده اند. رسانه‌.های الکترونیکی، وب سایت ها، پیامک فرست ها، و موبایل‌.ها همگی‌. بلوکه شده اند. روزنامه‌.های داخلی‌. قادر به انتشار خبر‌.های درست که صد‌.ها هزار ایرانی‌. و رسانه‌.های خارجی‌. شاهد اند، نبوده اند. شهروندان ایرانی‌. مورد ضرب و شتم و بازجویی‌. ‌. ‌. بی‌. دلیل قرار گرفته اند.

با توجه به اوضاع کنونی ایران، ما از سازمان ملل متحد تقاضا داریم که منطبق با منشور اعلامیه حقوق بشر، که دولت ما از امضا کنندگان آن است، به اجرای اصول برشمرده زیر هرچه سریع تر اقدام نماید:

ا) رسیدگی به نقض دولتی تبصره ۵ و تبصره ۹ منشور همگانی حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (هیچ فردی نباید مورد آزار، شکنجه و رفتار غیر انسانی‌.، توهین آمیز و بی‌. رحمانه قرار گیرد؛ هیچ فردی نباید مورد دستگیری اختیاری، زندان دلبخواهی و بدون مقررات و یا تبعید واقع شود.) لیست دستگیر شده گان توسط جمهوری اسلامی از تاریخ ۱۳ ژوئن باید اعلام گردد.

ب) محکومیت جمهوری اسلامی ایران جهت نقض اصل ۲۰ آن منشور (حق آزادی تجمع و گرد همایی مسالمت آمیز.)

ج) تشکیل هیئت مستقلی جهت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در نقض تبصره ۲۱ آن منشور (۱-همه افراد حق شرکت در حکومت کشور خود را، مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود، دارند. ۲- همه افراد حق دسترسی‌. برابر به خدمات عمومی‌. کشور خود را دارند. ۳-اراده مردم اساس اتوریته دولت هاست، و این اراده از طریق انتخابات راستین و دوره ای که متکی‌. بر آرای همگانی و عمومی‌. بوده و به نحو پنهانی‌. و بر اساس مقررات و ضوابط آزاد و قانونی است، بیان میشود.)

د) تقاضای جریان اندازی آزادانه اطلاعات از دولت ایران و درخواست احترام به حقوق آزادانه شهروندان ایرانی‌. برای بیان و برای دیدگاه‌.های خود مطابق با تبصره ۱۹ آن منشور (همه افراد حق آزادی عقیده و بیان دارند؛ این حق شامل آزادی داشتن دیدگاه‌.ها بدون مداخله و یا برای تفتیش، دریافت و آشکار کردن اطلاعات از طریق رسانه‌.ها علیرغم وجود مرز‌.ها است.)

ه) درخواست از جمهوری اسلامی ایران برای پاسداشت حقوق برابر شهروندان در مقابل قانون علیرغم دیدگاه‌.های سیاسی آن‌.ها منطبق با تبصره ۷ منشور اعلامیه حقوق بشر آن سازمان.

بنیاد آینه
www.ayeneh.org
داریوش اقبالی

SIGN PETITION


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
Reza86

I signed.

by Reza86 on

Many thanks.


Monda

Signed and forwarded

by Monda on

Thanks Dariush!


default

Signed, too

by Shaheen G. (not verified) on

I signed it. thank you.

It is important for every one to do this. Signing a petition is the least we can do. It is very good to see Iranian artists involved.

I agree that the person who is quick to show off on many petition requests was out accepting and celebrating AN's election two weeks ago. After all this loss she signs a petition and has to announce it to the world. Motzaher.


jmyt17

Signed

by jmyt17 on

Thank you Dariush

We have to keep NEDA7s Voice alive to reach to every-body ear.

She gave her life for our free-doom from these none human IRI people. Not Iranian IRI

Will support you up to the end.


Golbaang

signed

by Golbaang on

مرسی!


Majid

Did it

by Majid on

Signed


Sahameddin Ghiassi

signed

by Sahameddin Ghiassi on

دوست عزیز یادم هست یک روز یک مادر آلمانی به دخترش که شدید ا گریه میکرد گفت بایست عادت کنی که بپذیری که هر چه که داری روزی از دست خواهی داد. همه دلشان زندگی خوب میخواهد. و بسیاری از مردم حتی در اینکار حرض و غارتگری هم میکنند. دیدی شاه با آن همه جاه و جلال و لباسهای جواهر نشان و شنل الماس نشان چطور برای گرفتن یا ویزا دربدر شده بود. متاسفانه ما ازگذشته ها درس نمیگیریم و زندگی را بخود و اطرافیان تلخ میکنیم. شایعه است یا گفته میگویند که بعضی از همین آقایان روحانیون میلیارد ها دلار ثروت اندوخته اند. خوب اگر آنان به بهشت و قیامت معتقد باشند جواب خدا را چه میدهند؟ بهر حال ما جز صبر چاره ای نداریم. بهر حال بد و خوب میگذرند . حرف شما درست است بایست برای جوانان کار تحصیل و مسکن فراهم آورد تا بتوانند ازدواج کنند و از شر دیو و دد رها شوند. و به مواد مخدر و مواد منفجره پناه نبرند ولی سیاسیون دنیا نظری دیگر دارند آنان میخواهند ب جنگ و نفرت جوانان همدیگر را لت و پار کنند و از میان برداشته شوند تا دنبال حق و زندگی نروند تا آنان بتوانند نورچشمان خود را بی سرخر به مدارج عالی و ثروت وقدرت برسانند و دغدغه ای نداشته باشند. پس بایست هوشیار باشید. آمیر

Princess

Signed

by Princess on

Thank you!


default

Signed

by NoNeedForPublicity (not verified) on

Thank you for posting this Shorts. I signed it. We cannot do enough to support Iranians inside Iran.

Thank you Dariush for doing something and getting others to help out too. You have spent recent years doing some worthwhile things for Iranians I appreciate all your work.I see someone who celebrated this sham elections has been quick to say she has signed the petition. If it's true, your petition must have moved her to do the right thing now.Thank you.


Maryam Hojjat

Signed

by Maryam Hojjat on

thanks for access to this petition. 


David ET

Thank You dear Dariush

by David ET on

Signed


IRANdokht

signed

by IRANdokht on

Thank you Dariush!

IRANdokht


Jahanshah Javid

Signed

by Jahanshah Javid on

Thank you!