زنان و انتخابات آینده آمریکا

shohre
by shohre
18-Oct-2012
 

گفتگوی شهره عاصمی با الهه امانی در تلویزیون ایران ما

موضوع: زنان و انتخابات آینده آمریکا

گفتگوی شهره عاصمی با الهه امانی در باره زنان و انتخابات آینده آمریکا from Iran e Ma TV on Vimeo.


Share/Save/Bookmark

more from shohre