زیبائی وردگونه سادگی

زیبائی وردگونه سادگی
by shahireh sharif
10-Jan-2012
 

ماشین به سرعت از جلوی فضای خاکی که از دو طرف با ساختمان های آجری بلند احاطه شده بود، رد شد. از راننده خواستم کمی به عقب برگردد تا مجددا منظره ای را که خیلی سریع از جلوی چشمان رد شده بود، ببینم. بقیه سرنشینان مطمئن بودند که خطای دید بوده و تا کیلومترها جز خرابه های چند خانه روستایی هیچ مکان دیگری در تیررس دیدمان نخواهد بود. با این حال اصرار کردم. حامد که مقیدتر از آن بود تا خواسته مهمانش را نادیده بگیرد، کمی با دنده عقب ماشین را هدایت کرد. دقیقا جلوی همین ساختمان فریاد من بلند شد که اینهاش! با فریاد من ماشین را کناری پارک کرد. همه سرها به طرف شیشه های سمت راست کج شد. و من بالافاصله دوربین بدست تقریبا تا نیم تنه از شیشه خارج شده تا عکسی از ساختمانی که در قسمت پشتی زمین قرار داشت بگیرم. دیگران که گویا بین توصیف های من از زیبایی ساختمان و منظرۀ مقابلشان تناقضی می دیدند، فقط پرسیدند که " این مخروبه چه عکس گرفتن داره؟"

© All rights reserved

Jan 2012


Share/Save/Bookmark

more from shahireh sharif
 
عموجان

See it as

by عموجان on

How state of Iran is today, rundown foundation with no sing of repair, only one window that faced to religion, structure dangerously expose because it is god’s will and waiting to be gone.

I like the exposed structure you can see how it was put together and why. I wonder what kind of memories that room holds


shahireh sharif

ممنونم

shahireh sharif


 با سپاس از کسانی که برداشت ها ونقدهای خود را به این صفحه اضافه کردند. 

با خواندن آنها یاد بیتی افتادم که گمانم از پژمان بختیاری است.

اگر ایران به جز ویران‌سرا نیست -  من این ویران‌سرا را دوست دارم


G. Rahmanian

Abject Poverty!

by G. Rahmanian on

As I wrote before under different photos months back, abject poverty does not seem to migrate from our towns and villages. During the eighties when the whole world was moving forward Iran under IR was making giant leaps backward. Where I have been living for the past three decades the roads in the villages and small towns are as nice as or sometimes nicer than those in big cities. Highways, railroads and underwater tunnels connect almost all of the country. Investments in the infrastructure in Iran could turn it into the envy of the Middle East. The current regime has little interest in such investments.


Multiple Personality Disorder

A crumbling house

by Multiple Personality Disorder on

.

.

A beauty so tragic obvious peril is concealed
May casualties of the next quiver be small
upper-right, lower-left, rotting columns,
middle-left, crumbling vertical supports,
asymmetric K-brace out of balance
uneven and unattached are the beams  
up and down, failing load-bearing walls
Hope no one lives in that crumbling house


G. Rahmanian

Simple Is Beautiful!

by G. Rahmanian on

A good photo! Thanks for sharing.

There are no bricks (aajor) that I can see in the wall. These are called adobes (khesht). The origin of the word, as far as I know, is Arabic.

An adobe is made of mud and straw and is dried in the sun. Whereas bricks are made by baking the clay in a kiln (kooreh).


Jahanshah Javid

:)

by Jahanshah Javid on

Good for you for insisting on taking this picture.


shahireh sharif

حق با شماست

shahireh sharif


یکی از روستاهای خراسان

ممنون از توجه شما

 


ahang1001

بنظر من خیلی

ahang1001


بنظر من خیلی جالبه

ننوشتید که این ساختمان کجاست

شیرین