قصـاص یک نوجوان کمتر از 18 سال در اصفهـان

Share/Save/Bookmark

SCE Campaign
by SCE Campaign
02-Nov-2008
 
7th child executed in Iran this year

صبح هشتم آبانماه جوان 19 ساله اي كه در سال 85 فردي را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش سايت دادگستري كل استان اصفهان

//dadgostary-es.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1290&Itemid=1

در تاريخ 29/8/85 جسد مجهول الهويه اي در يكي از خيابانهاي شهرستان نجف آباد اصفهان كشف مي گردد، پس از عزيمت مأمورين در بررسي هاي اوليه مشخص مي شود جسد متعلق به جواني افغاني به نام شيرآغا حسيني بوده كه ظاهراً در پي يك نزاع خونين و بر اثر اصابت ضربات  چاقو به قتل رسيده است با حضور بازپرس ويژه قتل دستور معاينه جسد و انتقال آن به پزشكي قانوني صادرو  تحقيقات آغاز مي گردد.

در بازجوئي از چند تن از دوستان مقتول مشخص مي شود شخصي به نام غلامرضا . ح كه او هم افغاني و از دوستان مقتول بوده با او تماس گرفته و ظاهراً در قرار ملاقات بين آنها قتل به وقوع پيوسته است .

غلامرضا پس از احضار در بازجوئي اوليه لب به اعتراف گشوده و اظهار مي دارد: مدتي بود كه دوستانم مدام به من كنايه مي زدند كه شيرآغا (مقتول) براي ناموس و خواهرت حرفهايي مي زند اين مسئله شديداً مرا آزار مي داد و باعث آبروريزي ام شده بود از اين رو بالاخره تصميم گرفتم كه به اين ماجرا پايان دهم و با خريد يك عدد چاقو از حيدرآباد اصفهان به سمت نجف آباد حركت كردم با شيرآغا تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم وقتي در محل ملاقات با او رو در رو شدم با عصبانيت به او حمله كرده و با چاقو ضربه اي محكم به شكم او وارد آوردم و وقتي كه خم شد چند ضربه ديگر هم به پشت و كمر او وارد آورده و از صحنه فرار كردم.

بر همين اساس و نظر به تقاضاي اولياي دم مقتول قضات شعبه 17 كيفري استان اين قاتل را گناهكار تشخيص داده و به موجب مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامي و بدون در نظر گرفتن کنوانسیون حقوق کودک وي را به قصاص نفس محكوم نمودند و اين حكم پس از تأئيد ناعادلانه شعبه 33 ديوانعالي كشور و استيذان رئيس قوه قضائيه صبح امروز در محوطه زندان مركزي اصفهان به اجرا در آمد.

Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign
 
default

canada and gangs

by hajiagha on

I support punishment in Iran because they are have wild culture  Iranian and why in Vancouver we have so many Iranian gangs or drug dealers


Abarmard

Unfortunate

by Abarmard on

There are layers and layers of our society, all over the country that need to grow and align itself to the 21st century.


default

Islamic laws

by Iva (not verified) on

are barbaric. I truely feel sorry for those who have to endure prehistoric, etched in stone, not compatible with current world laws.


News Goffer

From Asieh Amini's Weblog:

by News Goffer on

 

شنبه یازدهم آبان 1387

اعدام ششمین نوجوان در سال 87 ناموس از آن واژه هایی است که به شدت ذهنم را مغشوش می کند. در این واژه تعصبی نهفته که قدرت خانمان برانداز دارد. غلامرضای 17 ساله دوستش را به خاطر پاسداری از ناموسش!!! کشت تا خودش ششمین اعدامی سال 87 باشد که در زیر 18 سالگی مرتکب قتل شده.
فارغ از این که اعدام غلامرضا غیر قانونی است ولی ریشه جرم او هم قابل تامل است. چه تصویری در ذهن یک پسر 17 ساله از نقشش در پاسداری از ناموس خواهر هست، که به خاطر گزافه گویی یک دوست و رفیق می تواند دستش را به خون او آلوده کند؟
غلامرضا.ح. روز چهارشنبه 8 آبان87 در زندان اصفهان اعدام ش. ظاهرا زندان عادل آباد شیراز و زندان مرکزی اصفهان در اعدام زیر 18 سال های محکوم به اعدام با هم رقابت دارند! این دو زندان بیشترین آمار اجرای حکم اعدام نوجوانان محکوم را بعد از گذر از 18 سالگی در دو سال اخیر به خود اختصاص داده اند!! //varesh.blogfa.com/