سخنراني محمد مصطفايي - موضوع :اعدام اطفال زير 18 سال

SCE Campaign
by SCE Campaign
06-Apr-2008
 

      موضوع سخنراني:

اعدام اطفال زير 18 سال 

سخنران:

محمد مصطفايي

وكيل پايه يك دادگستري 

زمان: 21/1/87  ساعت 15:30 تا 17 

مكان:خيابان وليعصر، بالاتر از عباس آباد، كوچه نادر، ساختمان راد، موسسه حقوقي راد

Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign