خسرو 16ساله به قصاص محکوم شد

Share/Save/Bookmark

SCE Campaign
by SCE Campaign
20-Nov-2007
 
قضات شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران صبح ديروز پس از محاکمه پسري که متهم به قتل هم اتاقي اش است وي را به قصاص محکوم کردند. در ابتداي جلسه دادگاه آرش سيفي نماينده دادستان تهران به تشريح اين قتل که در ورامين به وقوع پيوست، پرداخت و گفت؛ در اين پرونده «خسرو» 16ساله متهم است جوان 20ساله يي به نام امين را در روز 21 تيرماه سال گذشته با چاقو کشته است و با توجه به مدارک موجود درخواست مجازات او را دارم. در ادامه جلسه دادگاه اولياي دم مقتول نيز تقاضاي قصاص متهم را کردند و سپس خسرو با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از خود پرداخت و اظهار داشت؛ به خاطر مشکلات مالي از انديمشک براي پيدا کردن کار به تهران آمدم، از آنجايي که نتوانستيم منزلي کرايه کنيم در ورامين 15 نفري آپارتماني را اجاره کرديم. وي افزود؛ شب حادثه من مشغول آشپزي بودم و امين و دوستانش مواد مخدر مصرف مي کردند. آنها به من اعتراض کردند و گفتند زماني که ما مواد مي کشيم تو آشپزي نکن. بر سر اين موضوع با يکديگر درگير شديم اما ماجرا پايان يافت. شب من رختخواب ها را در حياط پهن کردم، امين آمد و گفت؛ از آنجايي که من بزرگ تر هستم تعيين مي کنم که تو کجا بخوابي. دوباره بر سر اين موضوع با همديگر درگير شديم و امين چايي را که در دستش بود، روي من پاشيد و با آجر به طرفم حمله کرد. داخل اتاق رفتم، چاقويي برداشتم و به شکمش زدم و به روي زمين افتاد. ما به بيمارستان منتقلش کرديم حتي پول دادم تا او را مداوا کنند. روز بعد به انديمشک رفتم و در آنجا خانواده ام اطلاع دادند که کشته شده، به همين خاطر فرداي آن روز خودم را به کلانتري معرفي کردم . قضات شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران (کوه کمره يي، تردست، سالاري، سليماني نيا و باقري) پس از انجام شور متهم اين پرونده را به قصاص محکوم کردند.


Source: Etemaad Newspaper Iran

 

Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign
 
default

Hala begin....don't bomb Iran!!!!

by Kouroush Sassanian (not verified) on

IRI must be bombed into submission . . . they love Islam so submitting should not be an issue.


default

مرده شور این

Dariushagha (not verified)


مرده شور این جمهوری اسهالی اسلامی را ببرند که روز به روز بدتر و گوهتر میشن.


Mehdi

Sad Story

by Mehdi on

I wonder if we will take more responsibility for the world around us, or will we just tuck ourselves in a little deeper into the temporary comfot zone that we have.


default

حالا یک

اختر سادات (not verified)


صلوات برفسید! اشکالی نداره، خوب دوتا جوون دعواشون شده، شما چرا موضوع رو کش میدی؟