آخرين فرصت دل آرا براي نجات از اعدام


Share/Save/Bookmark

SCE Campaign
by SCE Campaign
30-Nov-2007
 
روزنامه اعتماد گروه حوادث؛ پرونده دل آرا دارابي دختر نقاشي که به اتهام قتل دختر عموي پدرش به قصاص محکوم شده است براي صدور اجازه اجراي حکم در اختيار رئيس قوه قضائيه قرار گرفت.

عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع دل آرا روز گذشته با اعلام اين خبر به خبرنگار ما گفت؛ در پرونده ايرادهايي وجود دارد که نشان مي دهد دل آرا قاتل نيست. از جمله اين ايرادها چپ دست بودن دل آرا است، حال آنکه ضربات وارده به مقتول به گونه يي است که بايد فردي راست دست آنها را زده باشد. به هر حال به زودي نامه يي را به دفتر آيت الله هاشمي شاهرودي مي فرستم و تمام ايرادهايي را که در پرونده وجود دارد متذکر مي شوم و بسيار اميدوارم مشاوران هوشيار رئيس قوه قضائيه به آن توجه کنند تا واقعيت روشن شود. خرمشاهي با تاکيد بر منطبق نبودن اعترافات اوليه دل آرا با واقعيت ادامه داد؛ دل آرا دختري نقاش و داراي روحيه يي بسيار لطيف است و هيچ کدام از خصوصيات روحي و فيزيکي او اجازه ارتکاب قتل را به اين دختر نمي دهد و باز هم تاکيد مي کنم که دل آرا قاتل نيست و در واقع قرباني يک عشق تلخ شده است. دل آرا دارابي که از 17 سالگي در زندان رشت به سر مي برد متهم است با همدستي پسر مورد علاقه اش اميرحسين دخترعموي پدرش را به قتل رسانده است. دل آرا ساعاتي پس از حادثه با تلفن پدرش به پليس دستگير شد و در اداره آگاهي به قتل مهين اعتراف کرد. وي گفت؛ من و اميرحسين براي به دست آوردن پول هاي مهين وارد خانه او شديم و زماني که اين زن قصد داشت برايمان ميوه بياورد من با چاقو از پهلو او را زدم. دل آرا چندي بعد اعترافاتش را پس گرفت و توضيح داد که حادثه به گونه ديگري اتفاق افتاده است. وي گفت؛ من و اميرحسين به هم علاقه مند بوديم و مدتي بود که با هم رابطه داشتيم. چند روز قبل از حادثه اميرحسين به من گفت؛ شخصي يک سند جعلي براي خانه مهين درست کرده و قصد فروش خانه را دارد و به همين بهانه مرا به منزل مهين کشاند. وقتي وارد خانه شديم من براي آوردن ميوه به آشپزخانه رفتم و با صداي فريادهاي مهين متوجه شدم اميرحسين او را با چوب زده است. اميرحسين سپس چاقويي از آشپزخانه برداشت و ضرباتي بر بدن مهين زد. دختر جوان افزود؛ من به درخواست اميرحسين قتل را گردن گرفتم چون او به من گفت دختران زير 18 سال را اعدام نمي کنند اما اگر مشخص شود قاتل اميرحسين است وي حتماً قصاص مي شود. من نيز به خاطر علاقه به او به قتل اعتراف کردم. هر چند انکار وي مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و قاضي شعبه اطفال دادگستري رشت او را به قصاص محکوم کرد، اما عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع دختر نقاش به حکم صادره اعتراض و طي لايحه يي اعلام کرد، دل آرا چپ دست است و امکان وارد آوردن ضربه به سمت راست مقتول آن هم از پشت براي او وجود نداشته است، ضمن اينکه وي تحت تاثير رفتار پدرش هنگام دستگيري و همچنين حرف هاي اميرحسين قتل را بر عهده گرفته، در صورتي که جثه ريز دل آرا و شرايط حاکم بر محل حادثه کاملاً نشان مي دهد قتل کار او نبوده است و حتي دل آرا در اعتراض به رفتار اميرحسين با مهين با چاقو پسر مورد علاقه اش را تهديد کرد تا شايد از قتل جلوگيري کند. وکيل دل آرا همچنين به ايرادات ديگر در پرونده اشاره کرد و خواستار بازسازي مجدد صحنه قتل شد و عنوان کرد بازسازي صحنه قتل مي تواند واقعيت را آشکار کند. در ادامه روند رسيدگي به پرونده با ايرادي که ديوان عالي کشور به حکم دادگاه بدوي وارد کرد، پرونده بار ديگر به دادگاه عمومي فرستاده شد و به رغم وعده يي که قاضي رسيدگي کننده براي بازسازي مجدد صحنه قتل داده بود اين قول عملي نشد و بار ديگر راي بر قصاص دل آرا صادر شد. اين بار حکم صادره در ديوان عالي کشور مورد تاييد قرار گرفت و پرونده براي گذراندن آخرين مرحله قانوني خود نزد آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه فرستاده شد؛ در حالي که تاييد حکم از سوي رئيس قوه قضائيه به معناي اجازه اجراي حکم قصاص براي دل آرا است. دختر نقاش و وکيل مدافعش اميدوار هستند با قبول ايرادهاي موجود در پرونده از سوي رئيس قوه قضائيه حکم قصاص متوقف و دختر جوان بار ديگر محاکمه شود. دل آرا که روزهاي پراضطرابي را در زندان مي گذراند، يک بار دست به خودکشي زده بود اما با تلاش مسوولان زندان از مرگ نجات يافت و اکنون به دليل زنداني شدن طولاني مدت، اين دختر جوان دچار بيماري افسردگي نيز شده است


Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign
 
default

ask from ayatollahs sharoudi

by sharoudi (not verified) on

I knoew ayatollahs sharoudi from R, and G from my home town Sharoud and I meet brother of sharoudi he is in Kowite and he in Gold job buy and sale gold all this family of mullahs are arab not Iranian they came from najaf , ayatollahs shatroudy first answer to this question are he have any large money out of Iran in Kowaite city emarat arab, so sad I saw this poor artist close to ponishment and all this large ayatolahs are free to do more crime stolen are oil are gold ......


default

REPLY : DEL ARA; the Painter

by Faribors Maleknasri M.D. (not verified) on

Thanks God, as i just read, in IRI they have rules and laws. according to these Rules works the Justice. The lawyer can protest if she/he sees any contradictory to Laws. But just a Question as a Quiz: On what do Iranians - I mean the ones who live in IRI - think now if they hear the Word WAVE? In Frasi: MOJ? You can not answer spontaneusly? Never mind no Problem. You get hier the Answer. Just acknowledge the following: Iran-made destroyer to join fleet
Sat, 01 Dec 2007 13:24:57
Iranian experts are producing a modern destroyer.
An Iranian-made destroyer dubbed Moj will join the country's naval fleet to reflect the Islamic Republic's defense capabilities.

"The vessel entirely made by Iranian experts will join the fleet of the Islamic Republic of Iran's Navy in the next few months," said project manager, Capitan Shah Karam.( We see Shah is not equal Shah. The Mother of a special Shah in the iranian History I dont know which one had been - it is said - KAN E KARAM! You remember?).

Moj can attack aerial, surface, or underwater targets simultaneously; it can also be used in electronic warfare due to the state-of-the-art enhancements and can carry a military helicopter.

Moj is in its final stages of production, according to the captain, and can compete with today's most modern and powerful destroyers.

I just for my self CONGRATULATE THE IRANIAN NATION LIVING IN IRI TO THIER HEROICAL SUCCESS: CHEER UP! YOU ARE THE CHAMPIONS. And my Greeting on the visitors of "IRANIAN" How good that we have the "IRANIAN".